بررسی تطبیقی مادر و مادری در اندیشه‌های سیمون دوبووار و عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فرانسه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌تهران، ایران.

چکیده

«فمینیسم» یکی از جنجال برانگیزترین جنبش‌های اجتماعی و فکری قرن بیستم قلمداد می‌شود. هر چند جنبش فمینیسم در غرب از اوج اقبالِ اجتماعی خود باز ایستاده اما در کشور‌های در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی همچنان به عنوان یک دغدغه ی اجتماعی در حال پیگیری است. فمینیست‌ها برآنند که بین زن و مرد به ویژه در نظام تشریع فرقی نیست؛ اما دین اسلام به تفاوت‌های زن و مرد در نظام تکوین اذعان دارد و با تأکید بر جایگاه خانواده و تکریم ِنقش مادری و همسری، بر رعایت حریم‌ها و هنجارها در رفتار جنسی تأکید مضاعف دارد. از سوی دیگر عرفان اسلامی از پرورش انسان­ها در محیط خانواده و نقش آفرینی «مادر» در این تربیت سخن گفته و به آن اهمیت ویژه­ای داده است. نقش زن به عنوان مادر و همچنین همسر دراعتلای انسان و رسیدن به مراحل بالای عرفانی چه برای خود او و چه برای همسر و فرزندان، در عرفان اسلامی و شیعی، انکار ناپذیر است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و براساس مطالعات کتابخانه‌ای تهیه و به انجام رسیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، که گروهی از فمینیست‌های رادیکال «سرکوب زنان» را به موضوع مادری ربط داده و ادعا نموده‌اند که رایج‌ترین موانع بر سر راه زنان به واسطه بیولوژی تولید مثل ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Mother and Motherhood in Simone de Beauvoir and Islamic Mysticism

نویسندگان [English]

  • Sheida Safvat Safaii 1
  • Seyed Fazlolah Ghodsi 2
چکیده [English]

Feminism is one of the most blazing social & mental debates of the 20th century. Although Feminist movement in the Western world have no place now a days, actually had stepped down from its grace; yet in the Islamic & progressing countries is still one of the social disturbances. Feminism wish to prove there is no major differences between male & female in the religious based organizations; but Islam emphasizes upon much differentiation of men & women. This is obvious in the challenge & their internal discussions of the authorities especially in sharia, religious & social laws, those in particular pointing out on the moralities & honouring the role of women as a mother & wife. This aspect has a double standard and put much stress upon dos & donts of sexual behavior. The result of this research indicates that a group of radical feminists relate the women suppression to the maternal facts & claim the most obvious barrier on women is due to their own biological state & their ability to reproduce. This research is based on descriptive/ analytical stances & carried out on library observation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • Islamic
  • Radical
  • maternal instinct