"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

اطلاعیه مهم نشریه درخصوص الزام نویسندگان به مشابهت‌یابی مقاله

به اطلاع کاربران محترم فصلنامه عرفان اسلامی می‌رساند جهت تسریع در روند بررسی مقاله، از تاریخ  99/11/05 نویسندگان محترم مقالات می توانند درخواست مشابهت‌ یابی مقاله خود را در سامانه همانند جوی ایرانداک به نشانی http://tik.irandoc.ac.ir  ثبت و نتیجه آن را بهمراه مقاله، فیش واریزی و دیگر مستندات علمی خود در سامانه فصلنامه  بارگذاری نمایند. در غیراینصورت دفتر نشریه از ادامه بررسی و ارسال مقاله به داوری معذور است.

کاربران محترمی که تاکنون از سامانه مذکور استفاده نکرده و دارای حساب کاربری شخصی نیستند، می‌توانند با مطالعه راهنمای ذیل نسبت به ثبت نام در این سامانه و درخواست مشابهت‌یابی مقاله خود اقدام نماییند.

راهنمای ثبت‌نام و درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)

نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 70، زمستان 1400، صفحه 1-400 

1. تحلیل نشانه‌شناختی زاهد در زبان عرفانی عطار

صفحه 1-22

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال؛ زهره نجفی


2. روش‌شناسی کاربست احادیث نبوی در آثار عرفانی هفت قرن نخست

صفحه 23-46

محمد رجاء صاحبدل؛ محمدجواد شمس؛ شهرام پازوکی


4. کارکرد عرفانی آیرونی موقعیت و نمایشی در مثنوی مولوی

صفحه 71-84

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ امیرحسین پهلوان


6. عرفان و تمدن؛ کاوشی در مشارکت سیاسی عرفا و متصوفه با تکیه‌بر نقد قدرت

صفحه 107-130

محمد نصیری؛ باقر مختاری؛ رمضان رضایی؛ علیرضا خواجه‌گیر؛ سید‌محمدرضا موسوی‌فراز


9. تأملی در حلقۀ ارتباط عرفان و جامعه‌شناسی دینی

صفحه 173-190

شهرام باسیتی؛ منیره مرادی‌نسب؛ رنگین نگار کرمزاده


12. گسست‌ها و گریزها در مثنوی‌ معنوی (براساس دفتر 4،5،6)

صفحه 237-264

احسان انصاری؛ مهدی ماحوزی؛ سیده‌ماندانا هاشمی‌اصفهان