"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

  مقالات این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (Noor Mags) و گوگل اسکولار (Google Scholar) نمایه می گردد.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 1-325 

1. شناسنامه علمی مجله

صفحه 1-12

فصلنامه عرفان اسلامی


2. ریشه‌شناختی «وحدت وجود» در «کشف الحقایق» نسفی

صفحه 13-31

زرین واردی؛ محمد یوسف نیری؛ فاطمه معزی


3. نیایش‌های نهان آسمانی در اشعار الکساندر پوشکین

صفحه 32-51

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ تاتیانا ولادیمیروونا مالتسِوا؛ معصومه میرزایی


8. تجلی اشارات عرفانی و اسطوره‌ای در سروده‌های محمد بیابانی

صفحه 128-149

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ عبدالله رضایی


14. محبت و معرفت در آثار غزالی

صفحه 264-281

رقیه علوی؛ محمدعلی گذشتی؛ فرهاد کاکه‌رش


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

شاپا چاپی
2008-0514

بانک ها و نمایه نامه ها