"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 نویسندگان گرامی

بارگذاری چکیده انگلیسی مقاله الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی مطلقا بررسی نخواهند شد.

احترما به اطلاع می رساند به استناد ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخه 98/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 98/11/1 کلیه پژوهشگران، استادان و دانشجویان محترم می بایست جهت انجام داوری مقالات ارسالی مبلغ 1.500.000 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0105696920005  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه اصل مقاله و دیگر مستندات لازم از طریق سایت ارسال نمایند. بدیهی است به مقالات ارسالی فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین در صورت پذیرش مقاله، جهت چاپ نیز مبلغ  3.500.000 ریال دریافت خواهد شد.

این بخشنامه به تائید ریاست عالیه دانشگاه رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا و جایگزین بخشنامه های قبلی می گردد.

  مقالات این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، پایگاه اطلاعات نشریات کشور (Noor Mags)، گوگل اسکولار (Google Scholar) و لینکدین (linkedin) نمایه می گردد.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 1-332 

3. نماد عرفانی رنگ و نور در نقاشی و معماری دوره گوتیک

صفحه 41-52

پیمان علیزاده اسکویی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ کامران افشار مهاجر؛ محمدرضا شریف‌زاده؛ محمد جواد صافیان


4. رویکرد عاشقانه (شاعرانه) به داستان حضرت موسی در آثار عرفانی قرن پنجم تا هفتم هجری

صفحه 53-76

سعید زهره‌وند؛ محسن حسینی مؤخر؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مرتضی کرمانشاهی


5. تأویل‌های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه‌های قرآنی

صفحه 77-100

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


7. عرفان امام خمینی(ره) و نقد اشو

صفحه 117-138

محمدحسن محمدی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ امیر جوان آراسته؛ حسین خسروی


11. اندیشه‌های عرفانی گهلوی در شرح محبت‌نامه جامی

صفحه 193-214

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

شاپا چاپی
2008-0514

بانک ها و نمایه نامه ها