نگاهی به اصطلاحات عرفانی فرقۀ حروفیّه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

چکیده

فرقۀ حروفیّه یکی از فرقه‌های تأویل محور بعد از حمله مغول می‌باشد که شیوۀ تأویل را از اسماعیلیّه آموخته بودند. حروفیان خودشان را اهل تأویل و اهل باطن می‌نامیدند. آنان انسان گرایانی بودند که همه چیز را به نفع انسان تأویل می‎نمودند. اندیشۀ حروفیّه نوعی اندیشۀ عرفانی است با چهارچوب تفکّر مشخّص. این شکل اندیشۀ عرفانی خلق السّاعه نبوده بلکه به عنوان پدیده‎ای تاریخی و اجتماعی از دل اعصار و هزاره‎های باستان پیدا شده و در بین ملل مختلف به شکل‎های گوناگون، در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش‎هایی ایفا کرده است. افکار و اندیشه‌های این فرقه با این‎که بر بخشی از شعر فارسی سایه انداخته است تاکنون مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. عدم شناخت اصطلاحات آنان یکی از مهمترین عوامل پیچیدگی آثار این فرقه می‌باشد. بدان روی در این مقاله به بررسی و شرح مهمترین اصطلاحات عرفانی این فرقه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Mystical Expressions of Hurufieh Sect

نویسنده [English]

  • Ali Ramezani
چکیده [English]

The sect of “Hurufieh” is one of the radical Interpretation sects after the Mogul’s attack and the way of the expression were taught to them by Ismaili. Hurufiehan called themselves the man of conscience and expression. They were the kind of people that expressed that everything was in human’s benefit. Hurufieh’s notion is kind of a Mystical notion with particularframe of thinking. This form of Mystical notion did not appear suddenly it was rather foundas historical and social phenomenon from the midst of ages and Ancient Millennium andhave been useful between different nations in different kinds of means such as political, economic and Cultural. Although thoughts and notions of this sect has affected some part of Persian poems however it has not beenscientifically analyzed to this day.Lack of knowledge in their expressions is one of the prominent reasons of complexity effects of this sect. Because of that, this paper has tried to survey and explain the most important Mystical expressions of this sect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hurufieh-Mystical expressions-human-Fazlullah Na'imi-Emadeddin Nasimi