معرفی و نقد شروح برجستة گلشن راز شبستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران. Hoseinlatifi89@gmail.com

چکیده

منظومة گلشن راز شبستری را به حق می­توان یک دورة کامل عرفان نظری و حتی شناسنامة عرفان نظری دانست. این کتاب به­رغم اختصار در حجم و تعداد ابیات، مضامین بلند و عمیق عرفانی را به شایستگی تبیین کرده و همین امر، فهم دقیق محتوای آن را حتی برای اهل فن نیز بسیار دشوار نموده است؛ لذا شرح­های بسیار زیادی بر آن نوشته شده و این نوشتار درصدد آن است که ضمن معرفی مهم­ترین شروح گلشن راز، به اختصار به نقد و بیان اهم ویژگی­های آنها بپردازد. در نتیجه می‌توان گفت در میان مهم­ترین شرح‌هایی که در این پژوهش مطالعه شده­­اند، شرح مفاتیح الاعجاز، هم به لحاظ پرداختن به تمام ابیات گلشن و هم به لحاظ عمق مطالب برجسته­ترین و تأثیرگذارترین شرح به شمار می­آید که شروح پس از آن کمابیش وام‌دار آن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Criticism on Outstanding Descriptions over Shabestari’s Golshaneraz

نویسنده [English]

  • Abdolhosein Latifi
چکیده [English]

Poems of Golshan­e­raz can truly be encountered as a complete course of speculative mysticism and even its certificate. in spite of its small bulk and its few couplets, Golshan­e­raz explains the valuable and deep contents of mysticism exactly. These characteristics have complicated an exact understanding even for the experts. Thus numerous descriptions have been written on it. Introducing the most signiticant descriptions of Golshan­raz, this article seeks to assert and criticize the prominent attributes of them briefly. As a conclusion, it can be said that among the important descriptions of Golshan­e­raz, Mafatihol­eajaz is the most significant and effective one; because it deals with all couplets of Golshan­e­raz and its contents are very deep and complicated simultaneously so that the latter descriptions are more or less affected by it .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptions
  • Golshan‌e‌raz
  • Mafatihol‌eajaz
  • Nasaiem
  • Saienoldin
  • sharh‌e-Elahi Ardabili