رهیافتی به تجربه‌های عرفانی عارفان در زبان عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران.

چکیده

زبان عرفانی که گویای ناب‌ترین لحظات عارف است در پی خصلت متناقض‌نمای تجربه عرفانی پارادوکسیال می‌شود و یکی از ویژگی‌های کلام عارفان همین متناقض نماهاست، بی‌گمان تأمّل وامعان نظر در گستره و ژرفای این تقابل‌ها و تناقص‌ها و روابط دو سویة آنان هر نگاهی کاونده و خواهان را به حقیقت عرفانی عارفان نزدیکتر می‌کند. کوشش و رسالت پژوهشی این مقاله بر آن است که در رهیافت زبان عرفان جنبة تجربه‌های عرفانی یک عارف را یافته، واکاود، ویژگی‌ها، دلایل و موانع این گونه تجربه‌ها را بررسی کند، چرا که معرفت عرفانی پیامد گونه‌ای تجربه است که آن را هم تجربة عرفانی نامیده‌اند، مقدمات این گونه تجربه، «عرفان عملی» و نتایج آن عرفان نظری نامیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach toward Mystical Experiences of Mystics in Mystical Term

نویسندگان [English]

  • Jalil Niknejhad 1
  • mohammad reza zaman ahmadi 2
  • Shahrokh Hekmat 3
چکیده [English]

The mystical language which tells the most mystical moments of mystic is due to the contradictory character of the paradoxical mystical experience, and one of the features of the mystic words is the same contradictory, undoubtedly reflecting on the extent and depth of these conflicts and contradictions and two-way relationships They approach each look and seeker to the mystical truth of the mystics. The research effort and mission of this paper is that in the approach of the language of mysticism, the mystic experiences of the mystical experiences are found, and the characteristics, causes and obstacles of this experience Because the mystical knowledge is the result of a kind of experience, which is also called mystical experience .

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • Mystical experience
  • Mystic
  • contradiction
  • mystic language