نقش آموزه‌های قرآنی، اسلامی و عرفانی بر سبک زندگی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران.

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران.

4 استادیار گروه تولید دانشگاه صدا و سیما.

چکیده

جوامع اسلامی دچار التقاط شدید فکری و رفتاری هستند. پس از چند سده پیشرفت تمدنی در جوامع اسلامی، هجوم دشمنان مختلف و جنگ‌های پیاپی و درگیری‌های داخلی و نیز تکفیر مسلمانان از سوی برخی از مذاهب اسلامی، جامعه اسلامی عقب گردی به سمت و سوی جاهلیتی جدید داشت. این عقب گرد همراه با پذیرش فرهنگ‌های مسلطی بود که در سده‌های اخیر توان علمی خود را در فن آوری‌های مادی نشان داده و در این عرصه‌ها پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. این گونه است که نوعی سبک زندگی التقاط در فکر و رفتار در جوامع اسلامی شکل گرفت که نه تنها عامل پیشرفت نشد، بلکه موجبات افزایش عقب افتادگی جوامع اسلامی و تسلط دشمنان دین و ملت شد. نویسنده در این مطلب بر آن است تا با بررسی سبک زیستی در جوامع اسلامی و علل مشکلات کنونی جهان اسلام، راه کار برونرفت را تبیین کرده و اثبات نماید که تنها راه همانا بازگشت به سبک زندگی اسلامی با بازخوانی و به کارگیری آموزه‌های قرآنی، اسلامی و عرفانی است. چرا که فرازمندترین و جامع‌ترین سبک زندگی، برنامه‌ای است که از تعالیم الهی و آموزه‌های وحیانی استخراج شده باشد. در این راستا دانشوران مسلمان نیزمتناسب با رویکرد علمی- فلسفی و آموخته‌های خود از اسلام و یافته‌های خود به ارائه برنامه زندگی اقدام کرده‌اند. در این میان عرفا نیز طبق آموخته‌های خود از اسلام و یافته‌های شهودی و باطنی، دستورالعمل‌هایی را برای رسیدن به حیات معنوی و زندگی مطلوب بیان کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Koranic, Islamic, and Mystical Trainings on Social Life Style

نویسندگان [English]

 • Rahmat Razaghi 1
 • Mohsen Nouraii 2
 • Zeinabolsadat Hosseini 3
 • Mohsen Mousavi 3
 • Hasan Bagherzadeh khojasteh 4
چکیده [English]

Islamic communities are infected with severe combination of mind and behavior. After a few centuries of development in civilization of Islamic communities, invasion of various enemies and outbreak of successive wars, and internal clashes as well as excommunication of Muslims by some Islamic faiths, the Islamic community went through a regression toward barbarism. This regression came along with acceptance of dominating cultures that revealed its scientific potentiality in material technology during recent centuries and had a remarkable advancement in these arenas. This is how the life style of mind and behavior combination took shape so that not only didn't it bring about development, but it also caused the regression of Islamic communities and domination of enemies of religion and nations. By the study of life style in Islamic communities and the cause of recent problems in the Islamic world, the writer endeavors to account for a solution and try to prove that the only way left is turning back toward Islamic life style via application of the Koranic, Islamic, and mystical teachings. Because the loftiest and most comprehensive life style is a program that is extracted from divine knowledge and revelation teachings. To this end, the educated Muslims have presented their careers in proportion to the philosophical scientific approach and their learnings from Islam and their findings. Amidst these, mystics have also expressed some instructions on achieving spiritual life and optimal living according to their learnings from Islam and their own intuitive and internal findings. It is obvious that life style mostly deals with behavior; however, determining behavior is overshadowed with ideas, beliefs, and findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life styles
 • social life
 • Islamic teachings
 • Mystical Teachings
 • Ideas
 • beliefs
 • and values