تربیت عرفانی از منظر علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)، گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامی،خمین،ایران.

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

3 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی،واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامی،خمین،ایران.

چکیده

در فلسفۀ تعلیم و تربیت معاصر به تربیت عرفانی جایگاه اندکی داده شده است و یکی از نظریه‌پردازان آن علامه طباطبایی (1360-1281 ش) در رساله لب اللباب و آثار دیگر خود به معرفی تعلیم و تربیت عرفانی می‌پردازد و در رساله‌الولایه این تربیت را در قالب سیر و سلوک علمی و عملی به صورت تطبیقی مطرح می‌نماید. در طرح نظر خود از عرفان نظری و هستی‌شناسی عرفانی و آشنایی با حقایق دین آغاز می‌کند و در عرفان عملی به تأثیر دعاها، مراقبه، ذکر و فکر، خلوت و طهارت، نیت و ارادات و مانند آن می‌پردازد و کلیدهای تربیت عرفانی را در منازل و مقامات سلوکی دنبال می‌کند و طرحی جامع برای برنامه‌ریزی در تدوین یک الگوی تربیتی ارائه می‌دهد که در این مقاله تلاش می‌گردد عناصر اصلی آن شناسایی و معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تربیت عرفانی از منظر علامه طباطبایی(ره)

نویسندگان [English]

  • Meraat Aminolroaia 1
  • amir Javan arasteh 2
  • Ali Akbar Afrasiabpour 3
  • Hossein Khosravi 4
2 asistant