اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2055
تعداد پذیرش 399
تعداد عدم پذیرش 618

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 598
تعداد مشاهده مقاله 244446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 204735
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 111 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 753 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 949 روز
درصد پذیرش 19 %