دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 13-347 
9. انسان کامل از دیدگاه قونوی

صفحه 197-214

فاطمه فتحی مقدم؛ مهدی کهنوجی؛ محمد جواد رودگر


10. بازتاب عشق در غزلیات حزین لاهیجی

صفحه 215-230

یدالله بهمنی مطلق؛ ملاحت نجفی عرب


14. تخیل، رؤیت و رویا در اشعار عارفانه ملک الشعرای بهار

صفحه 287-305

حمیده جمالزهی؛ بهروز رومیانی؛ مصطفی سالاری