دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، آبان 1397 
تأثیر تصوّف در منظومه‌های عاشقانه

صفحه 13-39

سیدمرتضی میرهاشمی؛ معصومه سیم چی؛ حبیب‌الله عبّاسی؛ بهادر باقری


واکاوی معنویّت و عرفان از دیدگاه سیدحسین نصر

صفحه 63-82

سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ ماریه سیدقریشی؛ علی احمدپور


بیان مفاهیم عرفانی در سینمای معناگرا

صفحه 83-102

نرگس صالحی؛ محمدرضا حاجی آقابابایی


پیدا و پنهان ایدئولوژی، شریعت و اخلاق در تاریخ بیهقی

صفحه 103-120

شعبان شفیع‌نسب؛ محمدعلی گذشتی؛ عالیه یوسف فام


نگرشی تطبیقی به مؤلفه‌های عرفانی در اشعار احمد شاملو و یوسف الخال

صفحه 121-138

محمدرضا بیگی؛ عزت ملاابراهیمی؛ بهرام پروین گنابادی؛ لیلا قاسمی


حکمت و عرفان در شعر حمّانی علوی

صفحه 139-150

بابک ملائی؛ محمدجواد اسماعیل غانمی


درآمدی بر تأثیرپذیری عرفانی شهریار از غزلیات سعدی

صفحه 151-174

هدایت نقوی؛ مهدی ماحوزی؛ شهین اوجاق‌علی‌زاده


کارکردهای تداعی در بدخوانیِ خلاق حکایت درویش صاحب کرامات

صفحه 285-310

مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛ فرشتة آزادتبار


انواع و مراتب صبر در متون منثور عرفانی

صفحه 329-351

فریدون طهماسبی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ حسین جبارپور