دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، تیر 1401، صفحه 1-387 
ولایت در اندیشۀ شمس تبریزی و بازتاب آن در آثار سلطان‌ولد

صفحه 1-24

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمّدکاظم کهدویی


تحلیل دعاها و مناجات‌های عرفانی مثنوی معنوی براساس نظریه کنش‌های گفتاری سرل

صفحه 67-82

ریحانه فرجی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ ثورالله نوروزی داودخانه؛ محمد رحیمی


تحلیل عرفانی داستان موسی و خضر در شعر فارسی و عربی

صفحه 143-162

فاطمه گوشه نشین؛ شهرام عدالتی شاهی؛ فریده اخوان پلنگ سرائی


واکاوی اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری

صفحه 225-242

جعفر هواسی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ فرزانه یوسف قنبری


اعیان ثابته ابن‌عربی با تکیه بر کتاب فصوص‌الحکم

صفحه 263-282

معصومه علی کاهی؛ رضا فهیمی؛ منیژه فلاحی


مقایسه انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و شاه نعمت‌الله ولی

صفحه 283-304

داریوش زاهدی مقدم؛ علیرضا فهیم؛ محسن فهیم؛ خلیل بهرامی قصرچمی


بررسی تطبیقی «انسان‌کامل» در آراء متصوفه و اندیشمند شیعی معاصر منصور براعتی

صفحه 305-324

ودود هدائی؛ حسین مرادی زنجانی؛ محمدحسین صائینی؛ فرهاد ادریسی


رقیقه عشق(جستاری درمفهوم عشق از دیدگاه سعدی)

صفحه 343-362

کریم الهی؛ خلیل بهرامی قصرچمی؛ حسین ایزدی


نقش سفالینه‌ها در بازتاب عرفان حزین لاهیجی

صفحه 363-388

خاطره اسماعیل زاده؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمّدزاده