دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، خرداد 1399، صفحه 1-332 
نماد عرفانی رنگ و نور در نقاشی و معماری دوره گوتیک

صفحه 41-52

پیمان علیزاده اسکویی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ کامران افشار مهاجر؛ محمدرضا شریف‌زاده؛ محمد جواد صافیان


رویکرد عاشقانه (شاعرانه) به داستان حضرت موسی در آثار عرفانی قرن پنجم تا هفتم هجری

صفحه 53-76

سعید زهره‌وند؛ محسن حسینی مؤخر؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مرتضی کرمانشاهی


تأویل‌های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه‌های قرآنی

صفحه 77-100

حلیمه دیلمی نژاد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


عرفان امام خمینی(ره) و نقد اشو

صفحه 117-138

محمدحسن محمدی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ امیر جوان آراسته؛ حسین خسروی


اندیشه‌های عرفانی گهلوی در شرح محبت‌نامه جامی

صفحه 193-214

فاطمه پهلوان شمسی؛ شهرزاد نیازی؛ مریم بلوری