تقارب محتوایی آموزه‌های عرفان اسلامی و روانشناسی فردی آدلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. نویسنده مسئول: mr-fereydooni@basu.ac.ir

2 کارشناسی ارشد روان شناسی.

چکیده

چالش بین درمانگر و مراجعان مذهبی در روان­شناسی مسأله­ای کاملاً جدی است که به­جهت اختلاف در بینش و نحوه­ نگاه به خداوند، انسان و جهان بین درمانگر و مراجع به­وجودمی­آید. دیدگاه ناباورانه درمانگر به مسائل معنوی و حقایق مذهبی، حجاب ضخیمی از بی­اعتمادی را در بین او و مراجعان مذهبی می­گستراند که روند درمان را تحت­تأثیر قرارمی­دهد. روان­شناسی فردی آدلر از جمله مکاتب مهم در روان­شناسی است که به دیدگاه­ معنوی و مذهبی مراجعان اهمیت­می­دهد. در روان­شناسی آدلری، همت و  اراده، همنوع انسانی، عشق و محبت و برخی شاخصه­های دیگر وجوددارد. همین مفاهیم در عرفان اسلامی از ترقی و ساحت وجودی خاصی برخوردار است.  این زمینه مشترک بین روان­شناسی فردی آدلر و عرفان اسلامی مسئله قابل­توجهی است که ضرورت پژوهش در تقارب محتوایی آموزه­های روان­­شناسی و عرفان اسلامی را ایجاب­می­کند. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی سرانجام یافته­است؛ دستاوردش استخراج پاره­ای افکار مرکزی در دو ساحت روان‍‌شناسی آدلری و عرفان اسلامی بوده­است. وجود چنین مباحثی ظرفیت عرفان اسلامی را در ساحت درمانگری  به­خوبی نشان­می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similarity between Islamic Mysticism Lessons and Adler’s Individual Psycology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fereydooni 1
  • Seyyed Meysam Mousavian 2
1 Assistant Professor, Department of Theology, BU-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Master, Psycology
چکیده [English]

The challenge between the therapist and religious clients in psychology is a serious issue that arises due to differences in the vision and the way of looking at God, man, and the world between the therapist and the client. The therapist's unbelievable view of spiritual issues and religious truths spreads a thick veil of mistrust between him and his religious clients, which influences the healing process. Adler's psychology is one of the important schools in psychology that pays attention to the spiritual and religious views of clients. Benchmarks of Adlerian psychology are will, human kindness, love, etc. These concepts have a special development and existential field in Islamic mysticism. Such a common ground between Adler's psychology and Islamic mysticism is a significant issue that necessitates research into the content convergence of the teachings of Islamic psychology and mysticism. The present study, which has been done in the analytical-descriptive method extracts some central ideas in the two fields of Adlerian psychology and Islamic mysticism. The existence of such discussions shows the capacity of Islamic mysticism in the field of healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adler
  • individual psycology
  • Islamic Mysticism
  • love
  • fellowman
  • Will