عرفا و کرامت حلال‌خواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار، ایران. نویسنده مسئول: maryamhaghi17@yahoo.com

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن، ایران.

چکیده

کرامات عرفا و حکایت­های مربوط به آن­ها حجم وسیعی از قصه­های عرفانی را تشکیل­می­دهد و یکی از مباحث کلیدی متون عرفانی فارسی به­شمار­می­رود. در یک طبقه­بندی کلّی انواع مختلف کرامات به سه گونه اصلی اِخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در عالم هستی تقسیم­بندی می‌شوند که هرکدام شامل چندین گونه فرعی می­باشند. یکی از گونه­های فرعی کرامات اِخبار از غیب، تشخیص ویژگی حرام یا شبهه­ناک بودن لقمه و غذا از طریق فراست و با تعلیم الهی است. این کرامت برپایه این اعتقاد صوفیان بنا­شده­است که اگر همه عالم را خون مطلق فرا­بگیرد مؤمن از آن جز حلال نمی­خورد. در این کرامت، عارف بدون هیچ نشانه­ای و گاه با نشانه­هایی همچون جنبیدن رگ انگشت، دراز نشدن دست به­سوی حرام، احساس سیری و پایین­ نرفتن لقمه حرام از گلو، ندارسیدن به دل، سخن­گفتن طعام حرام، دیدن سیاهی، نجاست و خونابه در غذا و... همراه است. گاهی مخالفان عرفا از این شیوه برای امتحان و آزمودن حقانیت آن­ها استفاده­می­کردند و غالباً پس از تشخیص عارف، استغفار­کرده و از مریدان عارف می­شده­اند. در این مقاله سعی­شده­است ضمن گردآوری، دسته­بندی و تحلیل این­گونه از کرامات در کتب عرفانی متقدم، به نمونه­هایی متأخر از این کرامت نیز اشاره­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mystics and the Virtue of Eating Halal Food

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghi 1
  • Zahra Salehi Sadati 2
1 Associate Professor, Payam-e-Nour University, Khansar Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Payam-e-Nour University, Boroujen Branch, Iran.
چکیده [English]

The miracles of mystics and their related anecdotes constitute a large volume of mystical stories and is one of the key topics in Persian mystical texts. In a general classification, different types of miracles are divided into three main types: Notification of the unseen, aristocracy of insides, and possession of the universe, each of which includes several sub-types. One of the sub-types of the miracles of notification of the unseen is the recognition of the forbidden or suspicious nature of the morsel and the food through food and divine instruction. This dignity is based on the Sufi belief that if absolute blood covers the whole world, the believer will eat nothing except halal. In this dignity, the mystic without any signs and sometimes with signs such as moving a finger vein, not reaching for the forbidden, feeling full and not going down the forbidden morsel from the throat, calling to the heart, speaking of forbidden food, seeing blackness, Impurity and blood in food and ... is associated. Opponents of mystics sometimes used this method to test their legitimacy, and often, after being recognized as a mystic, they sought forgiveness and became mystics' followers. In this article, while collecting, classifying and analyzing such miracles in earlier mystical books, it has been tried to point out recent examples of this virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism and Sufism
  • virtue
  • Notification of the unseen
  • eating halal food
  • diagnosis of forbidden food