تحلیل رابطه معرفت امام به نورانیت با معرفت خداوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران. نویسنده مسئول: amir_tohidi_110@yahoo.com

چکیده

برخی از روایات ائمه معصومین از نظر معاریض کلام و عمق آن جزء احادیث صعب مستعصب و دشواریاب است که برای درک حقیقت آن نیاز به فحص و دقت در روایات رسیده از لسان ائمه هدی علیهم السلام  است. حدیث معرفت به نورانیت امیرالمؤمنین علیه السلام دارای فرازهایی است که برای دریافت صحیح آن باید با دقت و حوصله به استخراج منظور آن پرداخت. در این مقاله سعی ما بر این است تا از مطلع روایت نورانیت فراز «مَعرِفَتِی بِالنُّورَانِیهِ مَعرِفَهُ اللهِ وَ مَعرِفَهُ اللهِ مَعرِفَتِی بِالنُّورَانِیهِ وَ هُوَ الدِّینُ الخَالِصُ» را مورد بررسی و کاوش قرار دهیم چه اینکه بعضاً برداشت های سوء از این روایت موجب استیحاش افراد ناآشنا به زبان روایات و کلام اهل بیت علیهم السلام می شود و قطعاً با تأمل و دقت در روایات می توان بسیاری از این معاریض را با دلالت روشن گره گشایی نمود. زیرا نحوه صحیح تفسیر و ترجمه این گونه روایات باید مبتنی بر عدم تساوی معرفت خالق و مخلوق، تفاوت معنی و معانی اسماء و مخلوق بودن اسماء الله به نص و تصریح روایات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between the Imam's Knowledge of the Light of God and the Knowledge of God

نویسندگان [English]

  • Abbass Kiashemshaki 1
  • amir tohidi 2
2 kjjijivji
چکیده [English]

Some of the narrations of the infallible Imams, in terms of their content and depth, are part of the traditions of the infallible and difficult ones which need to be thoroughly and accurately understood in the traditions of the Imams of Hedayat al-Islam. The hadith of the knowledge of the neurite of Amir al-Mu'minin (as) has its ups and downs in order to get it correctly. In this article we are trying to ascertain the narrative:
"Knowing the Qur'an is knowledge of God and knowing of God, is knowledge of the Qur'an and that is pure religion"
And examine whether some misunderstandings of this narrative entice the unfamiliar with the traditions and theology of the Prophet (peace be upon him), and certainly with reflection and precision in the narratives many of these can be explained by clear implications. . Because the correct interpretation and translation of such narrations must be based on the inequality of knowledge between the creator and the creature, the difference between the meaning and the meaning of the names of the creatures, and the creativity of the names of the creatures in the narration

کلیدواژه‌ها [English]

  • names of God
  • Allah
  • Knowledge of God
  • meanings
  • division