فتوّت و جوانمردی در سیره و کلام حضرت علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)قزوین، نویسنده مسئول: aazrrnn@gmail.com

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، ایران.

چکیده

فتوّت شعبه‌ای از علم تصوف است که راه و رسم‌های آن ساده، عملی و درخور فهم عامه مردم است. حضرت علی (ع) فتوّت و جوانمردی را بهترین جلوه دین و زیباترین زینت انسان می‌دانند. آنچه که حضرت علی (ع) را برای جوانمردان و اهل فتوّت در جایگاه قطب فتوّت نشانده، ویژگی‌های اخلاقی آن حضرت است که در اعمال و کلام آن بزرگوار پدیدار است. ویژگی‌های اخلاقی آن امام همام از دیرباز مورد توجه علمای اخلاق و نگارندگان بوده است لذا در بسیاری از متون دینی و فتوّت‌نامه‌ها به سیره پاکیزه آن بزرگوار استناد و استدلال نموده‌اند. در این پژوهش شرایط، نشانه‌ها، آیین و اصول فتوّت و جوانمردی در سیره و کلام آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته و به صفات و خصلت‌های امیرالمؤمنین به‌عنوان قطب فتوّت و سرمشق جوانمردان پرداخته شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chivalry and Generosity in Manners and Words of Imam Ali (a.s)

نویسندگان [English]

  • ali zarini 1
  • Reza Samizadeh 2
1 PhD Student, Persion language and Literatue, Imam Khomeini International University, Qazvin, corresponding author.
2 Associate Professor, Imam Khomeini International University, Qazvin.
چکیده [English]

Generosity is a branch of science sufism that its way and customs are simple, feasible and befitting of the public's understanding. Imam Ali (a.s)  enerosity and magnanimity of the best resplendency religion and most beautiful ornament for man knows. What Imam Ali (a.s) for chivalrouses and People of chivalry in pole position puppet generosity, his moral character that emerges in acts and words of that great man. moral characteristics of honorable Imam has been of interest to scholars of ethics and authors a long time ago; so many religious texts and chivalry books to conduct clean and honorable citations have argued. In this study, terms, symbols, rituals and principles of generosity in the menology and speech of honorable is studied,  and the traits and characteristics of Imam Ali as pole generosity and magnanimity has been exemplary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generosity
  • chivalry
  • the