بررسی تاثیرمعنویت و ایمان بر تقویت فرهنگ عمومی از منظر قرآن ، حدیث و عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پیام نور ، تهران، ایران، استادیار(نویسنده مسئول) Rahmanitirkalai1391@yahoo.com

2 دانشیار فقه و اصول دانشگاه پیام نور تهران، ایران dr.gh.jamshidi@gmail.com

3 استاد یار دانشگاه پیام نور تهران، ایران mohamadinejad@yahoo.com

4 دانشگاه پیام نور استان سمنان، دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور تهران، ایران Rafiei_mz@yahoo.com

چکیده

    فرهنگ اسلامی_ایرانی ، علیرغم غنای زیاد، با از بین‌رفتن مرزهای فرهنگی و تهاجم فرهنگ غالب غرب، در معرض آسیب  قرارگرفته است. ارتقاء فرهنگ عمومی توده مردم، نیاز امروز جوامع بشری است. رواج آسیب‌ها و کمبود مکارم اخلاقی، جوامع را به انحطاط می‌کشاند. در ایران اسلامی، ضرورت ارتقاء فرهنگ عمومی در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، ما را به شناخت مبانی و زیر ساخت فرهنگ اصیل اسلام، دعوت می‌کند. آیین اسلام، مذهب تشیع و عرفان اسلامی، کامل‌ترین دستورات و موازین الهی را برای ساختن برترین سبک زندگی توام با معنویت به ما ارزانی داشته و به وسیله آموزه‌های قرآن کریم و معارف وحیانی در اختیار ما نهاده است. لکن، پیش‌نیاز و لازمه آن ایمان و معنویت است. ایمان به خدا، تصدیق توحید و معاد، غیب و وحی، رسالت رسول اکرم (ص) و امامت امامان (ع)، وظیفه اساسی مؤمنین در جامعه دینی است.
از آنجاییکه ایمان، یگانه عامل تغییرات درونی افراد جامعه است، با جستجو در متون معتبر دینی و عرفانی استخراج و دسته بندی موضوعات، به این نتیجه می‌رسیم که هرچه ایمان مردم افزایش یابد، امکان نحول معرفتی و اجتماعی ایمانی و دست‌یابی به کامل‌ترین فرهنگ عمومی، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmani tirkalaii 1
  • Mohammad sadegh Jamshidirad 2
  • Farhad Mohamadnejhad 3
  • Mahnaz Rafiei 4
چکیده [English]

Islamic-Iranian culture, despite its richness, has been damaged by the destruction of cultural boundaries and the invasion of the dominant Western culture. Promoting the general culture of the masses is the need of human societies today. The prevalence of harm and the lack of moral virtues are degrading societies. In Islamic Iran, the need to promote public culture in order to achieve a new Islamic civilization, invites us to know the principles and infrastructure of the original Islamic culture. Religion of Islam, Shiite religion and Islamic mysticism have given us the most complete divine commands and standards to build the best lifestyle with spirituality and have provided us with the teachings of the Holy Quran and revelatory teachings. But the prerequisite for it is faith and spirituality. Belief in God, acknowledgment of monotheism and resurrection, unseen and revelation, The mission of the Holy Prophet and the Imamate of the Imams, It is the basic duty of believers in a religious community. Since faith is the only cause of internal changes in society, by searching in valid religious and mystical texts, we extract and categorize topics, and we conclude that the more people's faith increases, the possibility of epistemological and social faith and achieving the most complete public culture. increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faith
  • Islamic public culture
  • Religious community
  • Islamic Mysticism
  • Revelation texts