مبانی سیر و سلوک از دیدگاه سید یحیی شیروانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران.نویسنده مسئول: m,mahmoodi75@yahoo.com

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

سیدیحیی بن بهاءالدین شیروانی، صوفی و شاعر و ادیب قرن نهم هجری (868 ق) است که در شهر شاماخی متولد شد. او ملقب به پیر ثانی و از مشایخ طریقت خلوتیه است. آثار و رساله­هایی از عارف وجود دارد که در آن­ها به شرح مسائل و آموزه­های عرفانی پرداخته است. شیروانی در رساله منازل العاشقین چهل منزل عرفانی را معرفی می­کند و تقسیم‌بندی هفت گانه او از مقامات عرفانی به اسفار صدرایی شباهت دارد. مقامات از نظر او عبارتند از: سیر الی الله، سیر لله، سیر علی الله، سیر مع الله، سیر فی الله، سیر عن الله، سیر بالله که ناشی از خودسازی درونی و پرورش روح با مجاهده، محبت و سیر در الله است. در رساله اطوار القلوب به حالات و مراتب قلب می­پردازد و هفت طور را نام می­برد که عبارتند از: صدر، قلب، شغاف، فؤاد، حبه القلب، سویدا و مهجه القلب. درباره رسیدن به حقیقت عقیده دارد که سالک به وسیله شریعت با رعایت طریقت سلوک به حقیقت نائل می­شود.
کلید واژه­ها:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Spiritual Journey from Seyyed Yahya Shirvani’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Zeinab alsadat Hashemi 1
  • Maryam Mahmoudi 2
  • Hossein Aghahoseini 3
چکیده [English]

Seyyed Yahya bin Baha'ddinShirvani, Sufi and poet and scholar of the ninth century AH (868), was born in Shamakhi city. He is known as the Second Believers and halvatic paths Sheikh. There are works and treatisesin which they describe the mystical issues and teachings. Shiravani in the treatise called Manazelal-Asheqin introduces forty mystical home and his seven divisions of the mystical stages are similar to AsfarSadrai. The mystical stages in his view are:
Journey to Allah, journeyto Allah, journey on Allah, journey with Allah, journey in Allah, journey in Allah, journey to Allah)which is due to the inner self-creation and the breeding of the soul with endeavor, kindness and journey is in Allah. In the treatise the AtvarAl-ghoolob, he addresses the state and position of the heart and names seven ways: Sadr, Heart, Passionate,Fu'ad, Habat al-ghalb, Soveida and Cool heart. He believed about reaching to truthwho mystical achievesby Shariah with observe the pathsmystic to the truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyyed Yahya Shirvani
  • Halvatic
  • Manazel al-Asheqin
  • Kashf Al-Ghoolob
  • Atvar Al-ghalb