آسیب‌شناسی مولوی‌پژوهی با تأکید بر مطالعات غربی و پژوهش‌های تکراری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. m-izadyar@iau-arak.ac.ir

چکیده

با توجه به این‌که طی چند دهه اخیر سطح مطالعات و پژوهش‌‌ها در باره مولانا و آثارش در ایران و غرب رو به افزونی نهاده است جای آن دارد که این شمار از تحقیقات با رویکردی فراگیر آسیب‌شناسی شوند. در این مقاله مولوی‌پژوهی در دو حوزه «مولوی‌پژوهی و غرب» و «پژوهش­های تکراری» در مطالعات مربوط به این بزرگمرد ادب، فرهنگ و عرفان ایرانی با تاکیدات بر مطالعات دانشگاهی بررسی شده و این نتیجه حاصل آمده است که ایرانیان در حوزه مولوی‌پژوهی و غرب قصور فراوانی کرده‌ و راه‌های تعامل فرهنگی با غرب را از طریق مولانا نادیده انگاشته­اند و نیز در انتقال مفاهیم، اطلاعات و یافته‌های پژوهشی ایرانی به غرب تلاشی در خور انجام نداده‌اند تا آن‌جا که باعث آمده است چهره متفاوتی از مولانا در غرب معرفی شود. هم‌چنین در این مقاله، بزرگ‌ترین آفت‌های پژوهشی در باره مولوی در تحقیقات و مطالعات ایرانیان که به صورت کتاب، مقاله، پایان‌نامه و طرح ‌پژوهشی تولید می‌شوند تکرار، موازی‌نویسی و همسان‌نویسی اعلام شده است که برای دفع این آفت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های پژوهشی بیش‌تر در محدوده موضوع مورد بررسی راه­کارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Rumi Studies with an Emphasis on Western Studies and Redundant Studies in Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Izadyar
چکیده [English]

Due to the fact that during the past decade or so the studies and researches conducted on Rumi and his works of art has been on the rise in Iran and the West, the time is ripe that these number of researches with such an inclusive approach could be pathologically investigated. This paper on Rumi studies tries to investigate on two areas on “Rumi Studies and West” as well as “Redundant Studies” during the studies relevant to such a great man of literature, culture, and mysticism of Iran, with an emphasis on academic studies, and the result has been the fact that Iranians are to blame concerning Rumi Studies and West and have neglected the means of cultural interaction with the West through Rumi; Also, in terms of transferring the concepts, information, and the Iranian research conclusions to the West, they have not taken any desirable actions so much that there has been a different image introduced to the West. Moreover, this paper declares the  most prominent research plague about Rumi conducted in Iranian research and studies in the form of books, papers, theses, and research plans to be redundancy, parallelism, and plagiarism for which there are some solutions offered to get rid of these plagues and to prevent from further damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi studies
  • West
  • redundancy
  • parallelism
  • Mystical literature
  • literary research