اسماء و صفات الهی، با رویکردی به آثار بانوی مجتهده امین اصفهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران. zkashaniha@yahoo.com

چکیده

از مسائل قابل توجهی که هم در قرآن بیان شده است و هم اهل عرفان به آن پرداخته­اند اسماء الله است. حکیم نصرت امین اصفهانی؛ مفسر و مجتهدۀ معاصر؛ در کتاب وزین سیر و سلوک خود و نیز در تفسیر گرانسنگ مخزن العرفان، صفحاتی چند را اختصاص به اسماء، حسنای الهی و صفات علیای حق تعالی داده که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است. در قرآن کریم به خواندن اسماء الهی توصیه شده و ارباب ذکر و اصحـاب توحید، خداوند سبحـان را به اسمـاء و صفـاتش می­خوانند و به این طریق در مراحـل سلوک گام برمی­دارند. تردیدی نیست که ذکر خداوند به وسیلۀ اسماء و صفات، یک فضیلت است و می‌تواند موجب قرب انسان به خداوند گردد. در قرآن مجید چهار آیه وجود دارد که از اسماء حسنای الهی یاد شده و آیاتی است که فقط از اسماء سخن گفته شده است. در این مقاله که به روش تحلیل محتواست به طور اسنادی ابتدا به این اسماء متعالی از کتاب بانو امین پرداخته شده و سپس نظرات بعضی از عرفا و فلاسفه و مفسران  در این رابطه بیان می­شود و در این رابطه سه سؤال مهم: مقصود از احصاء اسماء در حدیث پیامبر اکرم(ص) چیست؟ چگونه احصاء اسماء باعث دخول در بهشت می­شود؟  به چه طریق می­توان متخلق به اخلاق الله گردید؟ مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Names and Attributes with an Approach to the Works of Mojtahed Amin Esfahani

نویسنده [English]

  • Zahra Kashaniha
چکیده [English]

One of the significant issues that has been mentioned both in the Qur'an and by mystics is the names of God. Hakim Nosrat Amin Esfahani; Contemporary commentator and mujtahid; In his weighty book and behavior and also in the precious interpretation of the reservoir of mysticism, he has dedicated several pages to the names, divine beauty and supreme attributes of the Almighty, which have been studied in this article. In the Holy Qur'an, it is recommended to recite the divine names, and the Lord of remembrance and the companions of monotheism, recite God Almighty in His names and attributes, and in this way take steps in the stages of conduct. There is no doubt that the remembrance of God through names and attributes is a virtue and can bring man closer to God. There are four verses in the Holy Quran that mention the names of divine beauty and are verses that only mention the names; It has been said. In this article, which is documented by the method of content analysis, first these sublime names from the book of Lady Amin are discussed and then the opinions of some mystics, philosophers and commentators in this regard are expressed and in this regard three important questions: The purpose of counting What are the names in the hadith of the Holy Prophet (PBUH)? How does the counting of names cause one to enter Paradise? How can one be created according to the morality of God?, has been researched

کلیدواژه‌ها [English]

  • divine names
  • Divine Attributes
  • Lady Amin Isfahani
  • Journey and Behavior
  • Repository of Mysticism