ره‌یابی اندیشه‌های وجودشناسی جامی در تفکر فیض کاشانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ادیان و عرفان دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. نویسنده مسئول: khayatian@semnan.ac.ir

2 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

نورالدین عبدالرحمان جامی- عارف و شاعر معروف قرن نهم هجری- به واسطه نگارش آثار و شروح در تبیین مکتب ابن عربی، تأثیر چشم­گیری در گسترش و تداوم آن مکتب در ایران داشته است. وی با غور در آثار ابن عربی، به عنوان یکی از شارحان برتر این مکتب، جایگاه ویژه­ای دارد چنان­که تعلیقاتی بر فصوص الحکم تحت عنوان نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص و نیز شرحی بر فصوص الحکم نگاشته است.
اما در مورد تأثیرگذاری تعالیم جامی بر دیگر متفکران ایرانی، این سؤال به ذهن می­آید که آیا بحث وحدت وجود - به عنوان مهم‌ترین آموزه فکری ابن عربی در عرفان نظری- آن­گونه که از شرح­های جامی بر می­آید در تقریرهای فیض کاشانی انعکاسی دارد یا خیر؟ از این رو، این پژوهش برآن است که به روش توصیفی- تطبیقی، احتمال این که تعالیم جامی در تفکر فیض کاشانی در باب وجودشناسی راه یافته است با تکیه بر نقد النصوص و کلمات المکنونه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که با مقایسه بین اندیشه­های جامی و فیض کاشانی، ردپای اندیشه­های جامی درباره وجودشناسی در تقریرهای فیض کاشانی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Qodratolah Khaiatian 1
  • Rahele Mirakhorli 2
چکیده [English]

-