پیامدهای تقلید مذموم ازمنظر قرآن وعرفان (با تاکید براندیشه علامه طباطبائی و علامه صادقی تهرانی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.نویسنده مسئول: rsh.khoy@yahoo.com

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

هرچند واژه تقـلید درقـرآن نیامده است ؛ لکن معنی ومفـهوم آن پیروی و سرسپـــردگی به اشخاص  مکتبها ؛از لحاظ فکری و دینی واعتقادی بیان گردیده وامروزه بیشتر،تقـلید درحوزه احکام شرعی‎دربین مردم کاربرد دارد و در آن حوزه ،بحث تقــــلید از مجتهد عادل  مطرح می شود .‎تقـلید در معنای‎تبعیت و پیروی‎بیش از 100بار‎در قـــرآن‎کریم‎آمده است .‎که با واژه هـای متفاوتی مانند‎( تَبِعَ ،أطاعَ ، وَجَـــدنا) می توان این موضوع را جستجو کرد. این تبعیت گاهی عالمانه وعاقلانه است و‎از آن به عنوان« تقلید ممــدوح »‎یاد می شود و گاهی نیز جاهلانه و کورکورانه ،که آن رامی توان‎« تقلید مذموم » نامید. پس، اگر تقلید بر پایه مبانی عقلانی با‎شد، مورد پسند بوده وآثار مثبتی هم چون هدایت یافتگی ، بصیرت ، حق جوئی و…را خواهد داشت و اگر تقلید برخاسته از جهل و نادانی بوده و برپایه علم و آگاهی نباشد،مذموم شمرده شده و آثارونتایجیهم چون حق نا پذیری ،توجیه گرائی ،استکبارورزی،... را به وجودخواهد آورد .
لذا در این مقاله سعی شده است به آثار و پیامدهای تقلید مذموم که در قرآن کریم آمده و در تفاسیر « المیزان » و «الفرقان»  بحث شده است، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Condemned Imitation from the Perspective of Quran and Mysticism with Emphasis on the Thoughts of Allameh Tabatabai and Allameh Sadeghi Tehrani

نویسندگان [English]

 • Masnsoor Akbari 1
 • Razieh Shirini 2
 • Sadra Alipour 3
 • Alireza Lotfi 3
چکیده [English]

Although the word emulation does not come into being, the meaning and meaning of that adherence to the subjects of the schools are intellectually and religiously expressed, and more and more, the imitation of the religious law is used among the people, and in that area, the discussion of imitation of the adjudicating of the Mujtahid is justified. It can be said that imitation in the meaning of adherence and adherence is more than 100 times in the Holy Qur'an, which can be searched for by different words such as (adjectives, truths, consciences). This adherence is sometimes wisely and wise, and is referred to as "imitation of mamdaih", and sometimes even ignorant and blindly, which can be called "denounced imitation".
Therefore, if imitation is based on rational foundations, it would be beneficial and would have positive effects, such as guidance, insight, right and so on.
If imitation has arisen from ignorance and ignorance, it is not based on knowledge and consciousness, it is considered to be discredited, and it will create effects such as lack of rights, justification, statelessness, ....
Therefore, in this article, we have tried to study the effects and consequences of disobedient imitation in the Holy Qur'an, discussed in the interpretations of "Al-Mizan" and "Al-Furqan".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur'an
 • works and effects
 • Immutable delusions
 • Al-Mizan
 • Tabatabai
 • Al-Furqan
 • Sadeghi Tehrani