درون‌مایه‌های دینی و عرفانی در رمان «اللاز» اثر طاهر وطار (براساس الگوی فرکلاف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار، ایران. نویسنده مسئول: ktu.fallahi@yahoo.com

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

فرقه‌های تصوف و عرفان در دورۀ معاصر در جهان اسلام نقش مهمی در انقلابات و ادبیات پایداری داشته‌اند. حرکت‌های فکری و انقلابی فرقه‌های صوفیه در الجزایز، یکی از تأثیرگذارترین و برجسته‌ترین نقش تصوف و عرفان در این دوره است. زیربنای اندیشۀ طاهر وطار، نویسندۀ تاثیرگذار معاصر الجزایر در محیط عرفانی و دینی پایه‌گذاری شد. در پژوهش حاضر سعی بر این است به درون مایه‌های عرفانی و دینی در رمان «اللاز»، از نخستین و معروف‌ترین رمان‌های وطار، به روش تحقیقی، پژوهشی- تحلیلی اشاره کنیم. با خوانش دینی و عرفانی در رمان «اللاز»، نتایج نشان می‌دهد که این رمان، حاوی برآوردهایی است که نویسنده با زبانی ساده به دور از تکلّف و با استفاده از زبان معیار و با صحنه­پردازی دقیق و تصویرپردازی­ جزئی برای درک عمیق درون­مایه رمان توسط خواننده تلاش می­کند. در این رمان رگه‌هایی از عرفان و تصوف و دین مدارانه چون پیامبر اکرم(ص) الگوی رفتاری، رجا، ضرب‌المثل‌های دینی به شیوه‌ای هنری مطرح شده تا اتّفاقات و ماجراهای داستان را به خوبی برای مخاطبان به تصویر بکشد و در خوانش سطح تفسیر فرکلاف به زیبایی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious and Mystical Themes in Taher Watar's Novel "Allaz (Based on Farklaf Pattern)

نویسندگان [English]

  • Sobhan Shafeian 1
  • Katauon Falahi 2
  • Leila Qasemihajiabadi 3
چکیده [English]

Sufism and mysticism have played an important role in contemporary revolutions and literatures throughout the Islamic world. The intellectual and revolutionary movements of the Sufi sects in Algeria are one of the most influential and prominent roles of Sufism and mysticism in this period. The foundation of Taroutar's thought was laid by the influential contemporary writer Al-Jazeera in the mystical and religious environment. In the present study, we try to refer to the mystical and religious themes in the novel "Allaz", one of the first and most famous novels of Watar, by research, research-analytical method. With a religious and mystical reading of Ellaz, the results show that the novel contains estimates that the author uses in simple language that is far from obligatory, using standard language, with accurate staging and partial imagery for understanding. Deep down the theme of the novel is attempted by the reader. In this novel, traces of mysticism, description, and religiosity such as the Holy Prophet (PBUH), behavioral pattern, Raja, and religious proverbs are presented in an artistic way to depict the events and adventures of the story well for the audience. Be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tahir Watar
  • Allaz
  • Mystical
  • religious
  • Anti-Colonial Theme