محبت و معرفت در آثار غزالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

محبت و معرفت یکی از مهم‌ترین درون‌مایه‌های فرهنگ اسلامی و ادبیات عرفانی بوده و در آثار بزرگان ادب و عرفان بازتاب‌های گوناگونی داشته است. امام محمّد غزالی طوسی، یکی از مشهورترین دانشمندان اسلام و ایران در قرن پنجم است که در آثارخود به ویژه در کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین به خوبی ازآن استفاده کرده و دیدگاه‌های نوی را ارایه داده است. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل جایگاه عشق و معرفت در آثار غزالی با روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که غزالی در باب محبت به ندرت از واژه عشق استفاده می‌کند و محبت را به عکس اغلب عارفان و طرفداران مکتب عرفانی بر عشق ترجیح می‌دهد. معرفت در آثار وی اعم ازحسی، عقلی و شهودیست هر چند که تنها راه وصول به کمال و حقیقت را معرفت شهودی می‌شناسد سو برای رسیدن به معرفت شهودی، تلاش و مجاهدت و تزکیه نفس سالک را ضروری می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love and Knowledge in the Works of Ghazali

نویسندگان [English]

  • Roghieh Alavi 1
  • Mohammad Ali Gozashti 2
  • Farhad Kakerash 3
2 Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Humanities, Central Tehran University - Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Love and knowledge have been one of the most important themes of Islamic culture and mystical literature and have had a variety of reflections in the works of the great politicians and mystics. Imam Mohammad Ghazali Tusi, one of the most famous scholars of Islam and Iran in the fifth century, has made good use of it in his works, especially in the al-Qadiyyah of bliss, and has provided new insights. The purpose of this article is to analyze the place of love and knowledge in al-Ghaz’s works in this descriptive-analytic study. Knowledge in works, both sensory, intellectual, and Judaism, though the only way to attain perfection is to know intuitive knowledge, and to attain that intuitive knowledge, it requires the effort and cultivation of the seeker's soul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • knowledge
  • Ghazali