تأثیر اماکن مذهبی بر تجربه‌های عرفانی و اعتقادات دینی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تجربة عرفانی، یکی از مهم­ترین­ره­آوردها و ارمغان­های پالایش روحی است. این­نوع تجربه و صیقل درونی، با تمام تلاش­های روحی و جسمی انسان ارتباط دارد، یعنی تمام توان انسان را برای کسب معرفت و تجربة معرفتی به خود اختصاص می­دهد. تلاش­های انسان برای دریافت این­نوع تجربه­ها بسیار متنوع و گوناگون است. یکی از راه­کارهای انسان برای درک حالت­های زیبای روحی و ارتباط با حقیقت مطلق، توسّل به ائمه، زیارت مکان­های متبرکه و تصفیة درونی خــویش است. مکان­های مقدس و بقاع متبرکه نیز هم در بُعد اجتماعی و هم در بُعد زمانی، نقش بسیار مهمی در پالایش درونی و روحی انسان دارند. هدف عمدة پژوهش، بازخوانی، نقد و تفسر تأثیر و کارکرد سفرهای زیارتی و مکان­های متبرک امامزاده صالح تجریش و حرم شاه­عبدالعظیم حسنی بر شناخت و مؤلفه­های عرفانیِ شناخت درونی انسان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Religious Places on Mystical Experience and Religious Beliefs

نویسندگان [English]

  • Abdurreza Adhami 1
  • Afsaneh Edrisi 2
  • Mehdi Ameri 3
چکیده [English]

Mystical experience is one of the most significant achievements and outcomes of spiritual purification. Such an experience and internal polishing is interconnected with the overall spiritual and physical strives of human being. In other words, it dedicates the total potentialities of mankind to gain and experience knowledge to itself. The human endeavor to gain this type of experience is versatile and diverse. One of the things for human being to understand the beautiful spiritual mood and get connected with absolute truth is resorting to holy places and internal purification of the self. Holy places and sacred mausoleums play a very important role in refining inner souls of human beings both socially and chronologically. The main purpose of this study is rereading, criticizing, and commenting on the impact and functions of pilgrimage and sacred places of Saleh Shrine in Tajrish and Shah Abdulazim Shrine, Tehran, and mystical components of inner understanding of human being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical experience
  • inner refinery
  • soul purgation
  • mystical components of knowledge