بررسی مفهوم زهد در اندیشه‌ حمدون قصار و لائوتسه (با تکیه برمفهوم ملامت و وووی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات - ادیان و عرفان، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

این مقاله با استفاده از منابع دست‌اول و با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسة آراءحمدون قصار، صوفی سده سوم‌اسلامی و لائوتسه،زاهد سده‌های نخستین تائویی در باب زهد می‌پردازد. ضرورت این تحقیق بر شباهت‌های ظاهری مفهوم ملامت و وووی در آراء حمدون قصار و لائوتسه است که باعث می‌شود یک محقق تطبیقی، به بررسی مقایسه‌ای دراین زمینه علاقه‌مند گردد. از مجموع مباحث نتیجه می‌شود که مفهوم وووی در آراء لائوتسه دارای سنتی مرتاضانه است که علی‌رغم ویژگی‌های مثبت آن به مانند انجام اعمال در خاموشی، اخلاص،طریقت و نفی ظاهر، پذیرش آن منجر به فقر، بی‌عملی، سلب مسئولیت، بی‌تفاوتی و زهد افراطی می‌شود؛ در حالی که مفهوم ملامت در آراء حمدون، دارای سنتی عابدانه است که بنیان اصلی آن بر عمل‌گرایی، مسئولیت بیشتر، حفظ تقوا و شریعت است.در‌نتیجه، مفهوم زهد در افکاراین دو متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Ascetism in Hamdoon Qassar's and Lao Tzu's Thoughts: with an Emphasis on Blame and Wu Wei

نویسندگان [English]

  • Ghorban Elmi 1
  • Hossein Omidi 2
چکیده [English]

This paper together with the use of firsthand sources through descriptive – analytic method deals with comparing the concept of asceticism in the thoughts of Hamdoon GHassar, the Islamic Sufi in Three century, and Lao Tzu, the primitive ascetic in Taoism. The necessity of this search is according to primitive similarities of Taoism and Sufism school of thought in the concepts of Mallamat and Wu Wei. This similarities cause a comparative researcher to be Interested in this Field. It Takes Result that The Conception of Wu wei in the Thoughts of Lieh tzu Has a Yogi Tradition That Although It Has Positive Features Such as Doing in Reticence, Sincerity, Path and Refusal of Formalism, Nevertheless, Reception of That Lead to Poverty, Inaction, Non Responsibility, Indifference and Extremist Ascetic. But The conception of Mallammat in the Thoughts of Hamdoon Has a Semitic Tradition That Its Basic Foundation is on Pragmatic, More Responsibility, Keeping of Piety And Honesty. Thereupon The Conception of Asceticism in the Thoughts of Both is Difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mallamatyeh And Asceticism
  • Wu wei And Taoist Asceticism
  • Hamdoon GHassar
  • Lao Tzu