سلوک عملی در پرتو عرفان فلسفی،قرائت امام خمینی(ره) از منازل سلوکی فرغانی

نویسندگان

1 دکترای عرفان اسلامی از پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 استاد گروه فلسفه ـ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مفتاح‌الغیب قونوی مهم‌ترین اثری است که در علم عرفان نظری نگاشته شد و مصباح‌الانس فناری نیز چونان شرحی تفصیلی بر مفتاح‌الغیب در استدلالی کردن مباحث عرفانی سهم بسزایی دارد. اما فصل پایانی بخش فاتحه مصباح‌الانس، اختصاص به مباحث سیر و سلوک دارد که فناری در این فصل، طریقه خواجه عبدالله انصاری را در منازل‌السائرین مطرح می‌کند که در واقع بازنویسی طرح فرغانی در منتهی‌المدارک است، زیرا فرغانی منازل سیر و سلوک خواجه عبدالله انصاری را بر وفق مبانی مکتب استادش قونوی، تقریر و عرفان عملی را از منظر عرفان فلسفی مورد بررسی قرار داده است. امام خمینی(ره) نیز در تعلیقات خود بر این فصل از مصباح‌الانس، برخی از منازل سلوکی خواجه عبدالله را با تقریر فرغانی مد نظر قرار می‌دهد و نکات بدیعی را، خصوصاً از منظر عرفان نظری، گوشزد می‌کند. این تعلیقات را به واقع می‌توان قرائت امام از منازل سلوکی فرغانی خواند که در مجموع، همدلانه نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Practical Spiritual Journey in the Light of Philosophical Mysticism: Imam Khomeini's Interpretation of Farghani's Spiritual Positions

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Hosseinpour 1
  • Mohammad Saeedimehr 2
چکیده [English]

Qunavi’s Miftah al-Ghayb is the most important work that was written in the knowledge of theoretical mysticism and also Fanari’s Misbah al-Uns as detailed description on Miftahal-Ghayb, having shared in arguing mystical topics. But the last chapter at the beginning of the Misbahal-Uns, is devoted to spiritual journey that Fanari in this chapter states the way of Khwaja Abdullah Ansari, in Manazelal-Saerin that, in fact, rewriting Farghani’s design in Montahal-Madarek, because Farghani, Khwaja Abdullah’s spiritual stations of the journey in accordance with the principles of the his master’s school, Qunavi, written and practical mysticism is studied from the perspective of philosophical mysticism. Imam Khomeini also has writing commentaries on this chapter of Misbah al-Uns that considers Khwaja Abdullah’swaystations, with Farghani statementand designs newfound points, particularly in terms of theoretical mysticism. Indeed, the commentaries are Imam Khomeini’s reading of Farghani’swaystations of the wayfar, thatin total, has written empathetic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fanari
  • Farghani
  • Imam Khomeini
  • Khwaja Abdullah Ansari
  • waystations of the journey and the wayfar