رؤیاواره­ یا (واقعه) ­در آثار عین­­ القضات همدانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ کرج، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

عرفان شناخت و معرفت حق تعالی است. معرفت و شناخت عرفانی، دریافتی شهودی، حضوری و فردی است؛ عارف پس از طی مراحل و مقدماتی­، توانایی‌های روحی و معنوی خاصّی به­ دست می­آورد که او را از تنگنای حس و عقل فراتر برده و سراپرده اسرار و حقایق را بر او مکشوف می ­سازد. رویارویی عارف با حقیقت­، حادث ه­ای باطنی و درونی‌ست که بدون حضور و اشراف حس و عقل صورت می‌گیرد، عارف قادر نیست دیده­ ها و دریافته­ های خود را به ­صورت معقول و قابل ادراک در­آورد و مشهودات و مکشوفات قلبی خود را برای دیگران بیان نماید. یکی از دلایل اصلی تغبیرنا­پذیری حقایق عرفانی، غیر­قابل تمیز بودن و بی­ تعیّنی آن است زیرا تجارب وحقایق عرفانی مربوط به­ عالمی متفاوت با عالم ماست. عین­ القضات همدانی در آثار خود به شرح و تبیین تجارب عرفانی خود پرداخته و برای اثبات آن ها به آیات و احادیث­ استناد نموده است. مکاشفه، واقعه، خواب، تمثّل از جمله تجارب عرفانی اوست. در این میان رؤیا­واره (واقعه) یکی از راه‌های مهم ورود به عالم غیب و ­از عناصر فراحسی است که نفس ناطقه آدمی به ­کمک آن از گذشته و آینده آگاه می­ گردد. در این پژوهش ضمن تعریف واقعه و ویژگی ­های آن، تفاوت آن با خواب و مکاشفه، واقعه‌ها و تجربیات ناب شخصی عرفانی عین­ القضات تحلیل و بررسی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semi Dream (Vaghe'eh) in Einul-Quozat Hamedani's Works

نویسندگان [English]

 • Roya Rabizadeh 1
 • Fatemeh Heidari 2
چکیده [English]

Mysticism is recognition and knowledge of the Almighty. Mystical knowledge and recognition is intuitive, personal and individual perception. Mysticism is achieved through special spiritual and mental abilities after passing through preliminaries and processes which let him think higher than sense and wisdom bottleneck and discover encampment of secrets and truths. Confronting with truth is an internal and interior event which shall happen without presence and dominance of senses and wisdom. The mystic is not able to turn his observations into something comprehensible and declare his heartfelt findings and evidences to others. One of the main reasons that mystical truth cannot be interpreted is its indistinguishability because mystical experience and truths are related to a world different from our own world. Einul- Quozat Hamedani has explained his mystical experience in his works and has cited the verses and Hadith for their demonstration. His mystical experience including revelation, semi dream, dream, citing a proverb and dream among which is one of the important way for entering into the occult world and is out of the extrasensory factors that the rational soul of the human being through which can get aware of the past and future.
In this research, furthering definition of semi dream and its specifications, its difference with dream, revelation, semi dream and special mystical experience of Einul Quozat shall be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mso-tstyle-rowband-size:0
 • mso-tstyle-colband-size:0
 • mso-style-noshow:yes
 • mso-style-priority:99
 • mso-style-parent:""
 • mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt
 • mso-para-margin:0in
 • mso-para-margin-bottom:.0001pt
 • mso-pagination:widow-orphan
 • font-size:10.0pt
 • font-family:"Times New Roman","serif"
 • } >semidream, dream, revelation, Einul- Quozat Hamedani