دعا از دیدگاه ابن­ عربی و مولانا

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

چکیده

دعا از بدیهی‌ترین مسائل در حوزه‌ دین‌پژوهی است که در عرفان اسلامی ‌بر ضرورت آن به کرات تأکید شده است. ظهور عرفان در عرصه‌ بندگی،‌ نقطه‌ عطفی در رابطه‌ انسان با خدا گشود و معبودی خواستنی را به تصویر کشید که لحظه‌ای غفلت از یاد اوخسران ابدی برای رهروان به دنبال دارد. انعکاس احوال و اطوار عاشقانه در آیینه‌ دعا و زمزمه­های ناب عرفانی بس شنیدی وحکایتی نغز و نامکرر است. در آثار عرفای اسلام دعا و نیایش به عنوان پل ارتباطی ناسوت وملکوت از اعتباری ویژه برخوردار است. بخش قابل توجهی از آثار عرفانی بر جای مانده، درخصوص دعاست. لذا در این پژوهش نگارندگان بر آن شدند به بررسی افکار و عقاید ابن عربی بپردازند. او بنیانگذار عرفان نظری است و با درایت و ذکاوت و عرفانی برگرفته از معارف ناب اسلامی ‌استدلال‌های دل­انگیزی در باب دعا و اجابت آن آورده است. همچنین با بررسی آرا و افکار مولانا می ­توان اذعان داشت که وی نیز مسأله‌ دعا واجابت را با کلام نافذ و تأثیرگذار خود در ضمن حکایاتی جالب بیان نموده است. نکته‌ی در خور توجه این است که رد پای اغلب افکار و عقاید ابن عربی در اندیشه­ های مولانا به وضوح قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prayer in Ibn al- 'Arabi's and Rumi's Perspectives

نویسندگان [English]

  • Mariam Mahmoodi 1
  • Mahdieh Vali Mohammadabadi 2
چکیده [English]

Prayer is the most obvious problems in the field of the study of religion in Islamic mysticism has repeatedly emphasized the need for it.Their bondage Zhvrrfan turning point in man's relationship with God opened God desired to take a snapshot picture of neglect of his eternal Yadkhsran was followed for advocates .Lovers in a mirror reflection of life and the summit of mystical prayer pure allegedly heard enough Vhkayty is elegant and Namkrr . The mystics of Islam as a bridge prayer Vmlkvt of the material is specially fit for a large part of mystical artifacts left on prayer. So, the author of the study was to examine the Ibn Arabi thoughts and belief. She is the founder Irfan theoretical and wisely and Vrfany intelligence derived from a pure Islamic Education lovely arguments in prayer and compliance. You can also explore ideas and thoughts Maulana said that he prayed Vajabt problem with the word critic and its influence on the expression is interesting anecdotes. What is striking is that the footprint is often thought of Rumi's thoughts, beliefs Arabic Ibn clearly visible. It could be argued that the followers of Maulana Sufi Ibn Arabic and commentator, he has great ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • prayer
  • Muhyiddin Ibn Arabic
  • Rumi
  • answered