پژوهشی در ویژگی­های زبانی و ادبی موشّحات عرفانی ابن عربی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی قم.

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

یکی از ارزشمندترین سرمایههای ادبی، میراث مکتوب عرفا است. اغلب عرفا علاوه بر غور در معانی صوفیانه و اشتغال به سیر و سلوک عملی، در علوم دینی و همچنین در عرصه‌ی ادبیات و شعر نیز دستی داشته­اند. آثار عرفانی گاه زبانی پالوده و گاه زبانی پیچیده و دشوار دارند؛ از این رو علاوه بر تحلیل مضامین و شرح نکات عرفانی و لطایف معنوی مندرج در آن ها، بررسی این آثار از لحاظ سبک­شناسی و زیبایی­شناسی بسیار مهم و حائز اهمیت است. ابن عربی عارف و شاعر بزرگ سده‌ ششم هجری آثار بسیاری از خود بر جای گذاشته است. یکی از آثار برجسته‌ این عارف بزرگ، موشّحاتی است که شاعر اندیشه­های صوفیانه‌ خود را در آن گنجانده است. موشّحات از لحاظ زبان و ساختار پدیده­ای نو ظهور بود که در پی عواملی همچون رواج محافل موسیقی وآشنایی ادبای عرب با قالب­های شعری نو در پی آمیزش آن ها با بومیان اندلس، پدیدار گشت. از آن جا که موشّحات ابن عربی دارای ویژگی­های سبکی و ادبی متمایز از قصاید کلاسیک عربی است پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی سبک­شناختی یکی از موشّحات او در دو لایه‌ زبانی و ادبی پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Language and Literature in Ibn  Arabi's Mystical Muwashahs

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Masboogh 1
  • Mehri Ghaderi Bibak 2
  • Zahra Niko Neghad 3
چکیده [English]

One of the most valuable literary assets is mystics' written heritage. More Mystics In addition to reflecting on the meanings of Sufi and employment practice spiritual journey, in seminary as well as in the field of literature and poetry have also qualified. Sometimes mystical works simply, and sometimes have a difficult language; Thus, in addition to content analysis and description of the mystical meaningsand delicacies spiritual, check this works in terms of style and aesthetics is too important. Ibn Arabic mystic and poet of the sixth century AD have left many of his works. One of the highlights of this great mysticis his mystical muwashahs. Muwashahs in terms of language and structure was a new phenomenon. Since muwashahs by Ibn Arabic has its own characteristics and literary style. This paper, based on Analytical method paid attention to the study of stylistics one of his muwashahs in both linguistic and literary. As a result article show That muwashahs Ibn Arabic is full of songs and music and the poet to increase his music poetry benefited from literary industry and the old vocabulary and language Rkayyk And the features of the muwashahs is use of simile and metaphor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabic
  • stylistics
  • Gnostic literature
  • Muwashahs