کتابشناسی فرقه اهل حق «یارسان»

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فرقه‌ «اهل حق» یا «یارسان» که در قرن هفتم هجری به وسیله‌ سلطان اسحاق (صحاک) بنیان نهاده شد، از کهن‌ترین فرقه‌های تصوف است که از لحاظ تخلیط مذاهب اساطیری و گنوسی کهن نظیر بودایی، برهمایی، مانوی، یزیدی، زروانی، مزدکی، زردشتی، خرمدینی و...با آیین ترسایی و داستان‌های اسراییلی و صوفیگری و درویشی و عرفان و فتوت و تعالیم باطنی فاطمی و صباحی و فرهنگ دروزی و حروفیگری و نقطویان و بکتاشی و نصیری و غالیگری شیعی، آیینی التقاطی به شمار می‌رود. تفکر غالب و مشترک آن ها با مذاهب اساطیری و باطنی آن است که در مورد خداوند، قایل به حلول و تجسد هستند و سیر تکامل صعودی و نزولی روح بشر را بعد از مرگ به صورت گردش‌های متوالی (تناسخی) و هزار و یک گانه در اجساد مختلف انسان و حیوان می‌دانند که اصطلاحاً به آن دونادون می‌گویند. این فرقه به «علی اللهی» نیز مشهورند چون به الوهیت امام علی(ع) معتقدند و در مراکزی به اسم «جم خانه» طی آداب و رسوم خاصی تشکیل جم می‌دهند و وجه مشخصه ظاهری آن ها داشتن «شارب» (سبیل)‌های پرپشت و آویخته روی لب است. مقاله حاضر تلاش دارد فهرستی از کلام‌ها و کتاب‌های چاپ و منشر شده اهل حق را به پژوهشگران معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bibliography of "Yarsan": a Mystical Sect

نویسندگان [English]

  • Mehri Rahimi 1
  • Amir Esmail Azar 2
چکیده [English]

Ahle Hagh" sect, "Yarsan", in the seventh century by Sultan Isaac (Sshhak) was founded, is the oldest Sufi sects in ancient Gnostic mythological and religious combine such as Buddhist, Brahmin, Manichaean, Yazidi, Zarvani, MAZDAK, Zoroastrian, Christian rituals and stories Khorramdin and ... the Israelis and Sufism and mysticism and Sufism and the esoteric teachings of the Fatimid and Sabahi and culture of generosity and Druze and Shiite Hrufygary and Noqtavyan and Bektashi and Nasiri and overblown,  is eclectic ritual .
human and animal Mygvynd.ayn Donadoni knows that the so-called cult "Ali Allah," also known as the divinity of Imam Ali (aS) said in centers called "house Jam" jam formed during certain rituals, and characteristic appearance
they have a "whisker" (mustache) thick and hung on the lips.
The congregation instead of thirty days, only three days, fasting during the fall and instead have specific prayer needs Mydhnd.bkhsh the first study to explore and introduce the cult manuscripts devoted a large collection of "words" and
"office" old line of discourse their great Gorani Kurdish language is the most important letter "eventually" or "the word of the treasury" is called.
This paper attempts to print a list of words and books published by researchers from the right to introduce

کلیدواژه‌ها [English]

  • AhleHaghSaying
  • Notes
  • ManuscriptGuraniKurdish
  • Scripts