معناشناسی عشق از نگاه عرفا با رویکرد به نظرات مولوی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

چکیده

سخن دل‌انگیز عشق، حدیثی است که اوراق دفتر اهل عرفان و ادب دوستان  را آراسته است و با رایحه­اش فضای جان خاکیان را عطرآگین ساخته و هستی، از جمله روح انسان را با شمیم خود تلطیف نموده تا برای اتصال به عالم ملکوت آماده و بلکه شائق گرداند. عشق اسرار و رموزی دارد که عرفای بسیاری در آثار خود به آن پرداخته و از آن راز گشایی نموده­اند و آن را نیروی محرکه سیر انسان و بلکه همه موجودات به سوی حق تعالی می­داند که در دل ذرات عالم نهاده شده و هیچ ذره­ای در جهان وجود ندارد مگر این­که در محور جاذبه حق در گردش است. در این مقاله که جنبه توصیفی دارد بر آن شدیم به عشق که کلید گنج هستی و اکسیر سعادت است، پرداخته و دیدگاه عارفان نامی را با رویکرد به افکار «مولوی رومی» مورد بررسی قرار دهیم تا در پرتو این حقیقت؛ جان­هایی با بارقۀ عشق طراوت یافته و با تفکیک عشق حقیقی از مجازی بتوانند صهبای وجودشان را از محبت حق سرشار کنند که «یحبّهم و یحبّونه»، سخن آن معشوق سرمدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molana’s Semantic Views of love from  Mystics’ point of view

نویسنده [English]

  • Zahra Kashaniha
چکیده [English]

Sweet story of love is a common theme in theosophy and among lovers of literature, which fills humankind's life with its heavenly perfume as a way to remind us of heaven and even encouraging setting off. Love is featured with codes and secrets, and it is Molavi's job to reveal the secretes as he considers it as a trust to all creatures in their quest toward the One, and it is trusted in heart of very particles in the universe. This essay as a descriptive work is a try to discuss love as a key toward treasure of existence and heaven and surveys viewpoint of Molavi Roomi in this regard, so it is a fresh air of love and reminder of the source of love through recognizing true and fake love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molavi
  • love
  • semantics
  • kindnes
  • knowledge