وحدت وجود در نگاه ابن عربی و اسپینوزا

نویسندگان

1 مدرس گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،‌ ‌‌موسسه آموزش عالی دانشستان،‌ ‌ساوه،‌ ایران.

2 استادیار گروه قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اسپینوزا و ابن عربی دو متفکری هستند که دربارة «هستی» دیدگاهی نو و ابتکاری ارایه دادند و ما در این پژوهش سعی داریم مختصری از تفکرات این دو اندیشمند را در بارة وجود بررسی نماییم.
اسپینوزا به عنوان یک فیلسوف دکارتی شناخته می‌شود.
مسالة جوهر و صفات خداوند و کیفیت اتصاف ذات اقدس ربوبی به اوصاف کمالیه و ارتباط آن با توحید حقیقی و خالص پروردگار از اساسی‌ترین مسایل در مبدأشناسی است.
اثر حاضر بر آن است تا فرآیند وحدت وجود را در نزد متفکرانی چون ابن عربی و اسپینوزا مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pantheism in the Eyes of Ibn Arabi and Spinosa

نویسندگان [English]

  • MohammadTaghi Ghandi 1
  • Mohammadreza Aram 2
چکیده [English]

Ibn-e-Arabi and Spinoza have come up with brand new insights about existence. This study is concerned with a study of their views. Espinoza was also known as Cartesian philosopher too.The problem of substans and divine attributs and how they are attributs to the Lord being and their relation with the true and pure unity of God are of the most fundamental epistemological problem in the realm knowing the origian.The present article is going to study the process of pantheism from the point of view thinkers such as Ibn-e-Arabi and Aspinoza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scepticism
  • Sufism
  • mysticism
  • Pantheism
  • Ibn-e-Arabi
  • Aspinoza