نقش «شناخت و درک حقیقت» در«سلامت معنوی» به روایت فروم و مولوی

نویسنده

دکترای الهیات- عرفان اسلامی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سلامت معنوی، سلامت ساحت معنوی انسان است و شامل همة مراتب غیر مادی او (ذهن و عقل و قلب...) می­شود. بررسی آثار مولانا و فروم نشان می­دهد که آنان «شناخت و درک حقیقت» را یکی از عوامل اصلی ایجاد سلامت در ساحت معنوی انسان دانسته­اند و این موضوع در آموزه ­های آنان نقش محوری دارد.
به­رغم فاصله­ زمانی و مکانی و اختلاف فرهنگ­ها و تفاوت رویکردها، اشتراکات فراوانی را می­توان در کلام ایشان مشاهده کرد، که این مطلب حاکی از قرابت اندیشه­های فروم و عرفان مولوی در این مورد است.هر دو اندیشمند به حقیقتی در خود و جهان پیرامون قایل هستند و انسان را نیز مستعد و قادر به شناخت و وصول به آن حقیقت می­دانند؛ هیچ­کدام به شناخت نظری اکتفا نمی­کنند لذا هر دو به «عمل به حق» و به اصول اخلاقی و رعایت ارزش­ها و الزامات- برای وصول به مراتب بالاتری از ادراکِ حق تأکید دارند.
هر دو آثاری برای «درک حقیقت» قایل شده­اند که آن آثار از ملازمات اصلی سلامت ساحت معنوی انسان محسوب می­شود؛با اینکه مولانا به موضوع انسان وسلامتیِ او در افقی وسیع­تر می­نگرد و موضوعات و جزئیات بیشتری را مطرح می­کندولیکن در مجموع می­توان گفت که در دیدگاه فروم و مولوی «شناخت و درک حقیقت» نیاز اصیل انسان برای سالم شدن و سالم ماندنِ مراتب معنوی است به طوری که بدون آن آدمی گرفتار بیماری‌های معنوی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of"Knowledge and Truth"and Their Effects on Spiritual Healthin the  Views of Rumi and Forum

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdolrahimi
چکیده [English]

The spiritual health refers to the health of human spiritual dimensions that includes all levels of the non-material aspects (mind, intellect, heart, etc.) of human. Rumi and Forum have considered"Knowledge and Truth" as one of the major causes of mental (spiritual) health. This issue does have a pivotal role in their teachings. Despite the distance of time and space and differences in their cultures and approaches, abundance of sharing can be found in their words. This suggests propinquity with Rumi’s mysticism and Forum’s thoughts on this subject.
Both scholars believe in the truth in human being and the surrounding world, and they consider human as being talented and capable of recognizing and achieving that truth and neither rely on the theoretical knowledge. Therefore, both of them emphasize on the "practice the right" and adhere to ethical principles and values and requirements - to achieve higher levels of perception of the truth.
Both have considered some influences for the "perception of the truth" and those influences are the primary requirements of the dimensions of human spiritual health. It can be said that "Knowledge and the Truth" are not only anultimate for the creation of human nature and human life, but also a genuine need for spiritually becoming and staying healthy and human beings would be suffering from spiritual and mental illnesses without them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • understanding
  • human
  • spiritual health
  • Forum
  • Rumi