نقد و بررسی نقش صلح‌طلبی در متون عرفانی

نویسنده

استادتمام گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جوامع غربی در دهکده جهانی، برای جلوگیری از تقابل فرهنگ‌ها و ادیان، کثرت گرایی دینی ولیبرالیسم سیاسی را مطرح می‌نمایند ولی در متون عرفانی ما با ورود عشق به عرفان اسلامی بحث صلح‌طلبی و محبت به خلق مطرح می‌شود و پدیده‌های متضاد عالم تکوین نیز رو به سوی صلح و دوستی دارند و قرآن کریم سفارش به صلح بین مؤمنان دارد. و علت تسامح عرفا بزرگی خلقت و کوچکی تفکر انسان در برابر آن است. و این تساهل به معنای بی‌بندوباری نسبت به قوانین شریعت نیست، بلکه اعتماد به صفات عفو و ستّاریت خداوند است که پس از ظرفیت جذب مسلمانان گناهکار به سراغ اهل ادیان دیگر مانند جهود و ترسایان می‌رود و ظرفیت تحمل آنها را نیز در جامعه فراهم می‌کند تا مرزهای جغرافیایی و رنگ و نژاد را در نظر نگرفته و درد و آلام بشریت را التیام بخشد و درد خلق داشته و بار مردم را به دوش کشد و راه نجات را برای اهل ادیان دیگر هم باز نگه می‌دارد و با این محبت به خلق و دوستی به غیر، عامل صلح و آرامش و گسترش اسلام در کشورهای دیگر مانند هند و آفریقا می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Criticism Of Peacefulness in Mystical Texts

نویسنده [English]

  • Abdolreza Mazaheri
چکیده [English]

To prevent the cultures and religions conflicts, western societies have raised religious pluralism and political liberalism in global village whereas in mystical texts with "love" entering the Islamic mysticism, the discussion of peace and love of people is raised. And also, contradictory phenomena of the developing world are prone to the peace and hospitality; also, the Holly Qur'an recommends peace among believers. The reason for the Tolerance of Mystics is the magnitude of the creation and the diminutiveness of the human thinking against it. This tolerance does not mean disorganization against Sharia; Rather, it is a trust for divine forgiveness and covering protection that after building the absorption capacity for guilty Muslims, He turns to other religious disciples such as Jews and Christians and provides the capacity for their reception in society so that the geographic, skin color and racial boundaries are not considered and the sufferings and pain of humanity are healed, and there comes a concern over public affairs and an exodus for other religious disciples are kept open, and thus, such a compassion for public and hospitality to becomes a reason for peace and calmness and the development of Islam in other countries like India and Africa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peacefulness
  • kindness
  • Tolerance
  • creation
  • Mystic
  • compromise