آیین­ های مشترک سمک عیّار با فتوّت­نامة سلطانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

ذخیره­ها و میراث فرهنگی جوامع متمدن، قوای دفاعی معنوی در مقابل هجوم بیماری­های فرهنگی و معنوی است. اعتقادات و آیین­های هر ملتی در صورت بروز بحران، می‌توانند جامعه را از آسیب­ها و بیماری­های اجتماعی و فرهنگی مصون بدارند. بویژه در شرایطی که مجموع نظام ارزشی کهن در حال  بی­اعتبار شدن و  نظام ارزشی جدید بیگانه در حال استقرار و جایگزینی می­باشد. این ذخائر فرهنگی و اخلاقی که به صورت رسوم عرفی و آداب قدیمی در بَطن جامعه و لایه­های درونی آن وجود دارد با تجلی خود و به­وسیلة افزایش قدرت اعتقادی و باورهای معنوی و اخلاقی افراد جامعه می­تواند ضایعات اخلاقی و اجتماعی را کاهش دهد. از جمله آثاری که در رابطه با آیین فتوّت و جوانمردی نوشته شده، دو اثر (سمک عیّار و فتوّت ­نامة سلطانی) سراسر سرشار از اندیشه­ی فتوّت و آیین جوانمردی ا­ست. در این پژوهش سعی شد تا به پنجاه و یک آیین­ مشترک بین دو اثر پرداخته شود و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The common Rituals between Samake-Ayyar and Fotovvatnamehe-Soltani

نویسندگان [English]

  • Ali Zarini 1
  • Roqieh kardel Aylvari 2
چکیده [English]

Cultural heritage and reserves of civilized societies are spiritual defense forces against outbreak of cultural and spiritual illnesses. Beliefs and rituals of every nation can protect society from social and cultural diseases. Especially under conditions that the total ancient value system become invalid and new foreign value system are being established. The moral and cultural repertoires that prevalent old customs and traditions in the heart of the society and its internal layers there with his expression and by increasing the powers of the faith and spiritual and moral beliefs community waste can reduce the moral and social. Two letters about generosity and chivalry, (Samake-Ayyar and Fotovvatnamehe-Soltani) are full of generosity thought and chivalry. This survey was trying to study and analysis 51 ordinances of generosity between these letters. Common features of them were undeniable superiority ethics and their content is a tool for promoting and fixing fair character on peoples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rituals generosity
  • Samake-Ayyar
  • Fotovvatname-Soltani
  • chivalry
  • Sufism