جایگاه معرفت و طرق وصول به آن در اندیشه ملا صدرا بر اساس کتاب کسرُ الاصنامِ جاهلّیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، رودهن، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، رودهن، ایران

چکیده

گروهی از اندیشمندان حوزه خداشناسی و دین‌پژوهی عقل را ابزار قابل اعتمادی برای رسیدن به کمال مطلوب و کشف زوایای هستی نمی‌دانند. آن گروه از متألهین که عشق را به جای عقل بر گزیده‌اند، عارف نامیده می‌شوند. عارفان با نردبان دل و بال عشق و معرفت، پله پله خود را به قرب الهی نزدیک می‌سازند تا به سعادت حقیقی و کمال مطلوب نایل شوند.
عرفان نیز همانند هر روش دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مدافعان عرفان با نوشتن کتب و مقالاتی سعی کرده‌اند چهره راستین این تفکر متعالی را از زیر نقاب شبهات و کج روی‌ها آشکار ساخته و روش معتدل و به دور از افراط و تفریط را معرفی کنند. ملا صدرا یکی از حامیان و سالکان سلوک عرفانی است که با نوشتن کتاب «کسر الاصنام جاهلیه» در راه آشکار ساختن مبانی عرفان راستین و فاش ساختن روش کج اندیشان کوشیده است. این مقاله سعی دارد اندیشه‌های این عارف را در همین راستا بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position Of Recognition and Ways to Achieve in the Eyes Of Mullasadra According to the Book Titled Kasrul Asnaam-e-Jahelliah

نویسندگان [English]

  • Ali Ein Aliloo 1
  • Jabbar Moradi 2
چکیده [English]

A group of theologians disbelieve in wisdom to be a trustworthy instrument to achieve the desired perfection and exploring different aspects of existence. For using reason and causal evidences, they resort to love and recognition and take these two precious stones that are stemmed from the polished and pleasant heart coming from the life ascetics as their guests. Those theologians who picked out love for wisdom are called mystic. Using the ladder of heart and the two wings of love and recognition, mystics step up to approach the divinity and achieve their real felicity and desired perfection.
Mysticism is also misused just like any other ways. Pro mysticism persons have written books and articles to show the true image of the excellent thought under the façade of suspicion and distractions so as to introduce a balanced and non-extremistic way. Mullasadra is an advocate and wayfarer of the mystic journey who wrote the book “Kasrul Asnaam-e-Jahelliah” to reveal the true principles of mysticism and declare the distractors wrong methods. This paper tries to explore the thoughts of this mysticaccordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mysticism
  • criticism of fundamentals
  • Mullasadra
  • Kasrul Asnaam-e-Jahelliah