سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز (بررسی معنای اصطلاحی «سبع هشتم» در ادبیات عرفانی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، پردیس واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد چکیده:

چکیده

حقیقت انسان به لحاظ ادراک و آگاهی دریایی عمیق و ژرف است که انسان بالقوه توانایی دست­یابی به دیگر سطوح آگاهی و ادراک را دارد و چگونگی بازتاب و بحث در آن از جایگاه گسترده و وسیعی در میان تعابیر و مفاهیم گوناگون قرآنی، و به ویژه در زمینه­­ ادبیات عرفان اسلامی برخوردار­ است. در برخی از شواهدی از آثار ادیبان و­ سالکان، واژگانی چون: «سبع هشتم» دیده می­شود که تاکنون چگونگی معنای اصطلاحی و مفهومی آن محل بحث و اختلاف بوده است. از­طرف دیگر، بررسی این مدخل، به­عنوان یک اصطلاح عرفانی و ادبی مورد توجّه و تحقیق فرهنگ نامه­های اصطلاحی و عرفانی نبوده­است. هدف از این تحقیق، آن است که با مطالعه نمونه موردی در معنای لغوی، و به­ویژه اصطلاحی و مفهومی مدخل «سبع هشتم» و نیز اثبات و تحلیل چگونگی جایگاه آن در زمینه­ ادبیات عرفانی، بتواند به­نوعی اهمّیت توجّه و ذکر این مدخل را در فرهنگ نامه­ها و لغت نامه­ها، به­ویژه در زمینه اصطلاحات عرفانی معاصر متذکّر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The “Eighth Chapter” as a Mysterious Fact Rather Than Humorous Interpretation: (Study Of Meaning Of Eighth Chapter in Mystical Literature)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Askari 1
  • Seyyed Hossein Seyyedi 2
چکیده [English]

The human’s fact resembles a deep sea, and human is potentially capable of attaining other levels of understanding; it includes the different Quranic interpretations especially in the Islamic mystical literature. It is also visible in Eighth Chapter; there is a different term, literary terms; there is no mystical, term in an encyclopedia. The goal of the study is to find out examples, terms, and concepts about the “eighth chapter” in order to prove its position in the mystical, literary field. Therefore, it is necessary to refer to the encyclopedia of mystical terms. On the other hand, the study of concepts and terms can connect the science of “word” with other sciences, especially “mystical literature”. This study is to examine the concept of “eighth chapter” to differentiate the various ideas. Actually, the reference is one of “heartly reflection” in the Quranic, mystical field, Besides, there are other types of interpretations including “Anfosi interpretations”, “self-perception interpretation” or “self-interpretations”; hence there are two aspects in the study as follows:
Evidences on the “Eighth chapter” meaning to differentiate the various ideas; the analysis to define the concept and term of the “Eighth chapter” in mystical literature and Quranic concepts.
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eighth chapter
  • Anfosi interpretation
  • Self- interpretation
  • perception and knowledge
  • heartily reflection