مهدویت از دیدگاه عزیزالدین­ نسفی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی

چکیده

عزیزالدین­نسفی عارف بزرگ قرن هفتم هجری، در عرفان نظری تحولی ایجاد کرده است و با گرایش­های شیعی، بحث از ولایت و انسان­کامل را در مرکز اندیشه­های عرفانی خود قرار می­دهد. او در آثار خود، ابتدا از معرفی عوالم هستی و مراتب ارواح و انسان­کامل آغاز می­کند و سپس به جایگاه ولایت می­پردازد و آن را باطن نبوت به­شمار می‌آورد. جمع بین ولایت و انسان­کامل را در خاتم اولیاء و مهدی موعود می­داند و با استناد به آیات و روایات و بهره‌گیری از اندیشه­های ابن­عربی و سعدالدین­حمویه، خاتم ولایت را در ظهور صاحب­زمان و ولیّ دوازدهم ارزیابی می­نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Messianic in Nasafi’s viwe

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Afrasiabpour
چکیده [English]

Aziz Al Din Nasafi, the great Gnostic of the 7 th century,H; has made an evoalution in the theoretical agnosticism and with Shia attitude puts the discussion on the supervision and perfact man in the center of his Gnostic thoughts.He first begins from the world of essence, the levels of the spirit and the perfect man in his work. Then he proceades to the supervision role, and considersit as the inner part of the prophecy. He sees the combination of supervision and the perfect man in the last prophet and the Promised Mahdi. Relying on the verses and traditions and using Ebn-e-Arabi and Sa′d Al Din Hamooyeh’s opinions , he sees the end of the supervision in the appearance of the Imam of the time and the twelfth Imam. The cases of disagreement about "The promised" in these gnostics’words can be interpreted based on their common views about supervision which are widespread in their works

کلیدواژه‌ها [English]

  •      Gnosticism
  • Supervision
  • the perfect man
  • the Bromised
  • the proplet
  • the Imam of the time