تصوف و راه ملامت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، بوشهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، استاد گروه ادبیات فارسی، بوشهر، ایران

چکیده

آنچه از گذشته درباره صوفیان ملامتی یاد شده و در شرح حال ایشان به سنت مکرر و متداوم تذکره­ها مبدل گشته، به گونه­ای است که ملامتیان را چونان فرقه­ای از شمار فرق دیگر تصوف و در ردیف ذهبیه، نقشبندیه، قلندریه و... دانسته‌اند که پیروان حمدون قصار بوده اند، حتی در برخی موارد آن­ها را گروهی مجزا از صوفیه و در برابر ایشان توصیف کرده­اند و از این روی همواره حقیقت حال ایشان در هاله­ای از ابهام بوده است. تألیف این مقاله کوششی است برای بررسی دوباره­ دیدگاه­های ملامتیان، زمینه­های پیدایش و ظهور ایشان، سیر تطور وتحولات آن­ها و همچنین دقت در وجوه تمایز و اشتراک احتمالی که با دیگر صوفیه داشته­اند و در نتیجه رسیدن به چهره­ای روشن­تر و واقعی­تر از ملامتیان و تشخیص هویت تاریخی ایشان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sufism and manner Of Malamateye

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Jafari Sadeghi 1
  • seyed Ahmad Hoseini Kazerooni 2
چکیده [English]

That`s  reminisce from the past about Malamateye sufic and in then memoir transfer to repeated tradition and biography continuous , as Malamateye know like sectary from other Sufism sect and in series Zahabie , Naghshbandie , Ghalandarie, …. , that were Hamdon ghassar`s clientele . Even in some cases , They descript apart from Sufic and versus them , because was nature of fact them in the ambiguity , always write this article is effort for arriving to more clear and more real feature from Malamateye and them historic identification and specification

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malamateye
  • reprehensible
  • Sufism
  • sufic
  • think