انسان کامل از دیدگاه حکیم سنائی غزنوی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

موحد واقعی همان انسان کامل است که به مقام شهود و تجلی رسیده که بالاترین مرتبه آن متعلق به حضرت ختمی مرتبت (ص) است. یکی از افرادی که به این موضوع پرداخته در عین عدم به کارگیری اصطلاح «انسان کامل» آن را به صورت محوری در اشعار خود بیان نموده، سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ششم هجری قمری است. وی در بیان مرتبه انسان کامل از پیامبران الهی و نقش آنان در هدایت بشر به سوی معرفت الهی بسیار سخن گفته و راه رسیدن به مقصد نهایی را در پیروی از آنان می‌داند. ایشان به مقام «حیرت» به عنوان خواسته انبیاء الهی در معرفت و وصول به حق و مقام فناء فی الله و بقاء بالله و نقش عقل بشر در رسیدن به این مقام اشعار پر محتوایی دارد. همچنین ایشان معتقد به پیروی از شریعت در مسیر طریقت تا وصول به حقیقت می‌باشد و آن را روش انسان کامل در رسیدن به حق می‌داند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perfect Man from Sanayee Qaznavi’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Afrasiyabpour 1
  • Flor Valipour Chahardah Cherik 2
چکیده [English]

Real monotheist is the same perfect human being that reached the position of witness and manifestation that is the highest rank belonging to the prophet Mohammad. Any person who deals with this subject matter, while not using the term ‘perfect man’, and that stated at the center of the poetry, is Sanayee Qaznavi, the poet and mystic of 6th century AH. Upon ranking the perfect man, he stated a lot about divine cognition and believes that the way of getting to the final destination is to be their followers. He is to wonderment position as will of divine prophets in cognition and reaching to the right and passing way in God and survival on God and the role of human wisdom in reaching to this statute had significant poems. Also he believes that following sacred law in route of mystic path to reaching fact. He believes it as a procedure of perfect man to reach the right

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfect man
  • wonderment
  • passing away and survival
  • sacred law
  • Fact