قله‌ای در دامن الوند: تاملی در عرفان باباطاهر عریان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، دانشیار گروه ادبیات فارسی، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، اراک، ایران

چکیده

باباطاهر همدانی عارف روشن ضمیر و نام آشنای سده پنجم هجری است که دوبیتی‌های آبدار و پرمعنای او در زمره‌ برجسته‌ترین دوبیتی‌های تاریخ ادبیات ایران به شمار می‌آید. اشعار دلنشین و موزونش نشانگر آگاهی وی از مبانی دینی و ظرائف عرفانی است. اما به دلیل اینکه اشعارش در گذر ایام دچار تغییر و تحول شده و آنچه در کتب مختلف در مورد شرح حال وی ثبت شده افسانه آمیز و گوناگون است، شخصیت و طرز اندیشه وی در‌‌ هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.در این پژوهش تلاش نموده‌ایم با بررسی اشعار بر جای مانده از او و برخی جملات قصارش، همچنین با استناد به دیدگاه نویسندگان و پژوهشگران مختلف، نظرگاه و اندیشه وی را در باب مسائل عرفانی مورد بررسی قرار دهیم. امید که در این زمینه گامی به پیش برداریم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mysticism in Babataher’s Belief

نویسندگان [English]

 • Ghadamali Sarami 1
 • Behrooz Kheiriyeh 2
چکیده [English]

Baba Taher Hamadani and the enlightened mystic known fifth century AD, which is juicy and meaningful couplet couplet him among the most prominent Iranian literary history is considered.
Demonstrates knowledge of the principles of his religious poems harmonic ​​pleasant and mystical delicacy.
But because his lyrics have changed over time and what was recorded in the books about the history of various mythical is idea the character and the way in an aura of ambiguity has gone down.
Therefore, in this study we have attempted to examine the remains of his poems and some brief sentences also citing the opinions of the authors and researchers, and thought his perspective on things mystical to examine.
Hoping to take a step forward in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 •       Baba Taher
 • mysticism
 • repentance asceticism
 • poverty
 • reliance
 • meditation
 • closeness
 • fear
 • hope
 • love