«ابن فارض و معرفت عاشقانه»

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، استادیار گروه ادیان و عرفان، بروجرد، ایران

چکیده

آثار عرفای بزرگ اسلامی بیانگراین حقیقت می باشد که دو عنصر محبت و معرفت نقش مهمی هم در شکل گیری و هم در مرز بندی این آثار وزین داشته اند. هر چند کمتر عارفی یافت می شود که آثارش از این دو عنصر مهم بی بهره باشد لیکن طایفه­ای از عرفای اسلامی بیشتر معرفت گرا می‌باشند و عنصر معرفت در آثارشان نمود بیشتری دارد و طایفه­ای دیگر محبت گرا می باشند و عنصر محبت و عشق در آثارشان جلوه­بیشتری دارد .
ابن فارض مصری (576-632 ه.) از اکابرعرفای محبت گرای سده­ هفتم هجری است که محبت عاشقانه­خویش را در تائیه کبری عرضه داشته و عشق بازان کوی معشوق را به خمخانه ساقی کشانده، جام وجودشان را از نور باده محبت برافروزانده است .
این مقاله با عنوان (ابن فارض و معرفت عاشقانه) تلاشی است در جهت تبیین دیدگاه محبت گرایانه­ ابن فارض در تائیه­ کبری و کوششی است در بیان سیر عاشقانه محب و محبوب در مراتب و اطوار عشق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Farez and Lovely Epistomology

نویسنده [English]

  • Mohammad Goodarzi
چکیده [English]

The great Islamic mystics' works reveal this fact that two elements of affection and understanding play an important role in the formation and boundaries of such valuable works. Although few mystics lack these two significant elements, a group of Islamic mystics are more epistemology centric whose works include further manifestation of understanding while another group are more affection oriented and utilize affection in their works more.
Ibn Farez is one of the great scholars of affection centric mystics during seven century A.H.  in whose works he has utilized his lovely affection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egyptian Ibn Farez
  • lovable recognition
  • love
  • lover
  • beloved