دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی وجوه اشتراک جبرعرفانی و جبر اشعری در کلیات سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

انور ضیائی؛ ایوب کوشان؛ علی دهقان


پیامدهای تقلید مذموم ازمنظر قرآن وعرفان (با تاکید براندیشه علامه طباطبائی و علامه صادقی تهرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

منصور اکبری؛ راضیه شیرینی؛ صدرا علیپور؛ علیرضا لطفی


کارکردها و رمزهای عدد نمادین «سه» و جایگاه آن در کشف الاسرار میبدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

علی دهقان؛ سعید فرزانه فرد


بررسی تاثیرمعنویت و ایمان بر تقویت فرهنگ عمومی از منظر قرآن ، حدیث و عرفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

حسین رحمانی تیرکلایی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ فرهاد محمد نژاد؛ مهناز رفیعی


بررسی تحلیلی ابعاد نظام احسن در بوستان سعدی از منظر عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

ولی اله خداپرست؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی


بررسی تفاوت محتوایی غزل عارفانه عطار و مولانا با غزل عرفان‌گرایانه سعدی و حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

علی اکبر بزی؛ احمدرضا کیخا فرزانه؛ بهروز رومیانی


بررسی جایگاه پیر در ادبیات عرفانی فارسی و صد سال تنهایی مارکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

فاطمه عزیزمحمدی


بررسی تطبیقی نفس از دیدگاه حسن زاده آملی و فروید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

اشرف میکائیلی


تجلی حکمت خسروانی «سهروردی» در ذهن و زبان مهدی اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

محسن قربانزاده؛ محمدرضا شاد منامن؛ مهدی ماحوزی


تحلیل دعاها و مناجات های عرفانی مثنوی معنوی بر اساس نظریه کنش های گفتاری«سرل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

ریحانه فرجی؛ علی اکبر افراسیاب پور؛ ثورالله نوروزی داودخانه؛ محمد رحیمی


مقایسه تطبیقی استعاره‌ مفهومی شراب عرفانی مشترک در غزلیات مولانا، خمریه ابن فارض مصری و ساقی‌نامه‌ ظهوری ترشیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

لیلا سلیمانزاده؛ محمدرضا شاد منامن؛ حسین آریان؛ توفیق هاشم پور سبحانی


نمادشناسی« باز» در نقد اسطوره‌ای – کهن‌الگویی در ادبیّات عرفانی(مطالعه موردی : منطق الطّیرعطّار و مثنوی مولانا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

نسرین قدمگاهی؛ رضا اشرف زاده؛ مهیار علوی مقدم


دایره شیدایی در «حرکت حبی» از منظر هندسه معرفتی آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سید عبدالله اصفهانی