کلیدواژه‌ها = رؤیا
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل رؤیا از منظر ابن‌عربی و علاءالدوله سمنانی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 71-88

عظیم حمزئیان؛ طناز رشیدی نسب


2. تخیل، رؤیت و رویا در اشعار عارفانه ملک الشعرای بهار

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 287-305

حمیده جمالزهی؛ بهروز رومیانی؛ مصطفی سالاری


4. گزارة «خواب»؛ سلطة تخیّل یا کارکرد عقل

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395

صدیقه سلیمانی؛ یوسف عالی عباس آباد


5. خواب و رؤیا ابزاری برای بیان کشف و شهودات عرفانی

دوره 9، شماره 34، دی 1392

خاور قربانی؛ شایسته محمودی