نویسنده = ناصر علیزاده خیاط
تعداد مقالات: 1
1. مضمون‌آفرینی و نمادپردازی از شطرنج در متون منظوم عرفانی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 41-62

ناصر علیزاده خیاط؛ مهدی رمضانی