نویسنده = علی محمد مؤذنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی تأثیر ذهن و زبان سنایی بر مولانا (بر اساس رویکرد بینامتنی)

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 67-84

کتایون مرادی؛ علی محمد مؤذنی