نویسنده = عظیم حمزئیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی مراحل سلوک عرفانی از نگاه بانو مجتهده امین و ترزا آویلایی

دوره 17، شماره 68، تابستان 1400، صفحه 111-130

عظیم حمزئیان؛ رضا طباطبایی عمید


2. تحلیل رؤیا از منظر ابن‌عربی و علاءالدوله سمنانی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 71-88

عظیم حمزئیان؛ طناز رشیدی نسب


3. بررسی دیدگاه دکتر علی شریعتی درباره عرفان و تصوف

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 232-253

فاطمه سلیمانی کوشالی؛ عظیم حمزئیان؛ محمودرضا اسفندیار